Hà Nội: Lãnh đạo Cục THADS làm việc với 23 Chi cục

(PLO) - Trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2016  và 5 tháng đầu năm 2017 của 23 Chi cục xếp hạng C, D năm 2016, mới đây Cục THADS có buổi làm việc với 23 Chi cục THADS xếp hạng C, D trong năm 2016 để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác. Đồng chí Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Hà Nội: Lãnh đạo Cục THADS làm việc với 23 Chi cục

Đánh giá về kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2017 của thành phố, Cục trưởng nhận định công tác THADS của toàn thành phố đạt tỷ lệ còn thấp so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao, tính đến hết ngày 28/2/2017 (5 tháng năm 2017) tỷ lệ thi hành xong của toàn thành phố đạt 44% về việc (giảm 1% so với cùng kỳ năm 2016, còn thiếu 16% so với chỉ tiêu được giao), về tiền đạt 7% (tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016), còn thiếu 23% so với chỉ tiêu được giao). Qua công tác kiểm tra tại một số đơn vị cho thấy vẫn còn tồn tại thiếu sót và vi phạm cần nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục.

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu thảo luận nêu lên những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị cụ thể với quyết tâm tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017.

Kết luận buổi làm việc, Cục trưởng yêu cầu 23 đơn vị cần nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế, chỉ đạo khắc phục ngay những nguyên nhân chủ quan làm hạn chế kết quả thực hiện chỉ tiêu THADS, đề ra giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế, chính trị xã hội của đơn vị, quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ chức thi hành án. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đưa công tác này vào nền nếp và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các sở, ngành liên quan. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục đưa đơn vị xếp hạng cao hơn.

Cục trưởng đề nghị các Chi cục trưởng phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, trách nhiệm, thực sự là tấm gương trong chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy dân chủ đi đôi với chấn chỉnh kỷ cương. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể chấp hành viên, công chức THADS thuộc cơ quan, đơn vị về những vi phạm, sai sót đã được chỉ ra tại các Kết luận Thanh tra, kiểm tra, kiểm sát và giám sát đối với công tác THADS, các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, kháng nghị đối với công tác THADS đối với đơn vị mình, cũng như các sai phạm thường gặp ở địa bàn khác. 

Chủ động triển khai, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của đơn vị đã được xác định trong Kế hoạch công tác năm 2017. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, các giải pháp tổ chức thi hành án, trong đó chú ý tập trung các vụ việc có giá trị thi hành lớn, tổ chức thi hành ngay những việc THADS có điều kiện thi hành, có khả năng kết thúc hồ sơ. Giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay tại nơi phát sinh. Đặc biệt, các đơn vị phải tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm