Hà Nội: Nhiều giải pháp thi hành án kinh doanh thương mại

(PLO) - Công tác Thi hành án dân sự (THADS) là một khâu trong hoạt động tư pháp, góp phần quan trọng trong việc thực thi các Bản án, Quyết định đã có hiệu lực của Tòa án, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, Nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay việc THADS nói chung và thi hành án kinh doanh thương mại nói riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức mới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm công tác 2017, toàn thành phố Hà Nội đã thụ lý 8.707 việc với tổng số tiền 4.107.938.398.000 đồng. Trong đó, số việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng là 435 việc với tổng số tiền 2.018.068.497.000 đồng, chiếm tỷ lệ 5% về việc nhưng lại chiếm 49% về tiền.

Số tiền phải thi hành lớn nhưng việc giải quyết thi hành án trong lĩnh vực này lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Đó là việc xử lý tài sản thế chấp, đặc biệt là nhà, đất, nhiều tài sản đã được giảm giá nhiều lần theo quy định tại Điều 104 của Luật THADS  nhưng vẫn rất khó bán do người dân có tâm lý e ngại khi mua tài sản liên quan đến thi hành án. Chính vì vậy, tài sản kê biên thường không xử lý ngay được dẫn đến lượng án tồn, chuyển kỳ sau lớn.

Bên cạnh đó, một số quy định của pháp luật về lĩnh vực thi hành án, đặc biệt là văn bản hướng dẫn về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội không cụ thể, có khi còn chồng chéo nên khi vận dụng còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, do trình độ hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của các bên đương sự, nhất là người phải thi hành án vẫn còn hạn chế dẫn đến thái độ chây ỳ, trốn tránh, trì hoãn thậm chí chống đối việc thi hành án.

Để khắc phục những khó khăn trên, Cục THADS thành phố Hà Nội đã đề ra một số giải pháp, biện pháp tổ chức thi hành đối với loại việc thi hành án kinh doanh thương mại. Đó là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc. Cục THADS  thành phố kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ đối với những việc có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của Tổng cục, của Cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và trong công tác phối hợp thi hành án.

Tổ chỉ đạo án tín dụng ngân hàng của Cục tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành quy trình, thủ tục THADS, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đối với việc THADS  cho các tổ chức tín dụng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ về kỹ năng thi hành án các vụ án tín dụng, ngân hàng cho Chấp hành viên, Thư ký thi hành án toàn thành phố.

Về công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện phân bổ chỉ tiêu Chấp hành viên cho các Chi cục Thi hành án trên địa bàn thành phố phù hợp, đáp ứng hoàn thành chỉ tiêu công tác; kết hợp  luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức nhằm tăng cường lực lượng cho các Chi cục đang có lượng việc phải thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng có số lượng lớn về việc và về tiền và khó khăn phức tạp.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Cục THADS  thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội trong công tác THADS. Thường xuyên rà soát, phân loại hồ sơ để kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác.

Tranh thủ sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS các cấp, sự ủng hộ của chính quyền địa phương; tăng cường công tác phối hợp các ngành, trong đó phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Hà Nội trong THADS. Báo cáo Ban Chỉ đạo THADS đề nghị chỉ đạo cưỡng chế giao tài sản một số vụ phức tạp, kéo dài và chỉ đạo công tác phối hợp của Tòa án nhân dân và một số ngành trong công tác THADS.

Đối với các vụ việc đã bán đấu giá tài sản nhưng chưa tổ chức giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, cần lập kế hoạch để tổ chức giao tài sản dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài dẫn đến khiếu nại.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm