Khối cơ quan Tư pháp các Khu vực sôi nổi ký kết giao ước thi đua năm 2018

(PLO) - Ngày 9/3, tại Hải Phòng, lãnh đạo 11 Sở Tư pháp và 11 Cục Thi hành án dân sự (THADS) các tỉnh, thành phố Khu vực thi đua Đồng bằng Bắc bộ đã tổ chức chương trình phát động và ký giao ước thi đua năm 2018. Cùng ngày, tại Sơn La, lãnh đạo 14 Sở Tư pháp và 14 Cục THADS Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc cũng tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Khối cơ quan tư pháp khu vực Đồng bằng Bắc bộ ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Khối cơ quan tư pháp khu vực Đồng bằng Bắc bộ ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Lan tỏa phong trào thi đua đến từng cán bộ, viên chức, người lao động 

Tại Hội nghị, Khối cơ quan Tư Pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ cam kết bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy mọi nguồn lực, chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch năm 2018.

Công tác tư pháp triển khai 5 nhiệm vụ cụ thể, công tác THADS triển khai 7 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, các phong trào thi đua chính bao gồm phong trào “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”; phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Cán bộ tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh  nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

Để việc thực hiện phong trào thi đua được sôi nổi, hiệu quả, Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ chia hoạt động năm 2018 thành 2 đợt thi đua cao điểm: đợt 1 từ đầu năm đến 30/6/2018; đợt 2 từ 1/7/2018 đến kết thúc năm. 

Lãnh đạo Sở Tư pháp một số tỉnh, thành cho rằng một vài tiêu chí chấm điểm thi đua của Bộ Tư pháp không khả quan, trong đó có tiêu chí thực sự cần thời gian “dài hơi” hơn để thực hiện. Một số lãnh đạo Cục THADS cũng bày tỏ quan điểm nên đẩy sớm việc ký giao ước thi đua vào đầu năm dương lịch bởi đến thời điểm hiện tại, công tác THADS năm 2018 đã đi được gần 1 nửa chặng đường

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thị Tố Nga nêu rõ tầm quan trọng của hoạt động thi đua yêu nước trong ngành Tư pháp, đồng thời đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai, phổ biến các nội dung giao ước thi đua đến toàn thể cán bộ, công viên chức trong đơn vị; tổ chức phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, thực sự lan tỏa đến từng cán bộ, viên chức, người lao động của ngành. 

Chủ động hưởng ứng các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt

Tại Hội nghị Khu vực thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc, các cơ quan Tư pháp đã đề ra các nhiệm vụ cần triển khai để thực hiện các phong trào thi đua chính mà Bộ Tư pháp phát động. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu của nhiệm vụ công tác, các đơn vị chủ động hưởng ứng các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đột phá để kịp thời giải quyết khó khăn, tồn tại, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác. Ngoài 2 đợt thi đua cao điểm tương tự Khu vực Đồng bằng Bắc bộ, các đơn vị trong Khu vực các tỉnh miền Bắc có thể sẽ phát động những đợt thi đua ngắn ngày, đột xuất do các địa phương phát động để thúc đẩy phong trào thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) Nguyễn Văn Lực chia sẻ những nỗ lực trong công tác năm 2017 vừa qua, đồng thời biểu dương nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao của các cơ quan Tư pháp trong Khu vực. “Việc phát động, tổ chức phong trào thi đua của các đơn vị trong Khu vực đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhiều lĩnh vực công tác đã được triển khai có hiệu quả, tiếp tục đi vào chiều sâu, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao” – ông Lực nhận định.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của công tác thi đua – khen thưởng năm 2017 của Khu vực nói riêng và của toàn ngành Tư pháp nói chung, ông Lực đề nghị trong năm nay cần tập trung triển khai một số nội dung. Cụ thể, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo cả về nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác khen thưởng thì phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo khen thưởng, đặc biệt qua thi đua phải phát hiện ra các nhân tố mới, cách làm hay để khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến làm nòng cốt thúc đẩy thi đua; tăng cường khen thưởng thành tích đột xuất xuất sắc…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm