Khối cơ quan Tư pháp khu vực ĐBSCL ký kết giao ước thi đua 2018

Ngày 2/3, tại Tiền Giang diễn ra Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2018 khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Các đơn vị trong khu vực thi đua ĐBSCL năm 2018 thực hiện ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị trong khu vực thi đua ĐBSCL năm 2018 thực hiện ký kết giao ước thi đua.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng, đại diện lãnh đạo Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp; cùng lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục THADS 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua Khối cơ quan tư pháp khu vực ĐBSCL năm 2018; dự thảo ký kết giao ước thi đua Khối Sở Tư pháp và Khối THADS các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL năm 2018; thảo luận, đồng thời thực hiện việc ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các đơn vị trong khu vực. 

Ông Nguyễn Bá Ân - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, Trưởng khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL năm 2018 - cho biết: Trong năm 2018, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy truyền thống 73 năm xây dựng và phát triển, Khối cơ quan tư pháp các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018 của ngành tư pháp.

Tập trung triển khai hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua như: “Toàn ngành tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”; “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cả nước chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và địa phương phát động…

Qua phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị trong khu vực tiếp tục rèn luyện, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật; khơi dậy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tư pháp; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác một cách thực chất, làm nòng cốt và tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của ngành; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Theo danh sách đăng ký thi đua khu vực ĐBSCL năm nay, ở khối Sở Tư pháp có 12/13 đơn vị đăng ký Cờ thi đua ngành tư pháp; Khối THADS có 12/13 đơn vị đăng ký Cờ thi đua ngành tư pháp và 2/13 đơn vị đăng ký Cờ thi đua Chính phủ.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm