Lai Châu sẽ lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp

(PLVN) -Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, công văn của UBND tỉnh Lai Châu, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh đã tổ chức có hiệu quả các kế hoạch, giải pháp nhằm nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) tại cơ quan, đơn vị mình.

Lai Châu sẽ lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lai Châu thường xuyên tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình chủ trì tham mưu trình UBND tỉnh ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua có quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh. Tương tự, UBND cấp huyện cũng thường xuyên rà soát các văn bản do mình ban hành hoặc trình HĐND cấp huyện ban hành có quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh. Qua rà soát, các văn bản trên địa bàn tỉnh trong quý III/2019 không có văn bản nào phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ do gây khó khăn, cản trở điều kiện đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giải thích quy định của các văn bản pháp luật mới được ban hành tới các cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật, nhất là các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh. Trong quý III, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 329 cuộc cho gần 20 nghìn lượt người tham gia với các hình thức phong phú như sao gửi văn bản qua phần mềm quản lý; đăng tải văn bản lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Công báo tỉnh; triển khai mô hình sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép nội dung tại các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ…

Đáng chú ý, nhằm kịp thời tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp để đề ra các giải pháp mới nâng xếp hạng chỉ số B1, UBND tỉnh Lai Châu đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung. Cụ thể, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ động tổ chức đối thoại với doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. 

Quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1390/KH-UBND thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ xem xét, thiết lập đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, ngày 27/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ để tăng cường công tác thanh, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, qua đó kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/8/2019 về cải thiện chỉ số Cải cách hành chính, chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh Lai Châu. Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, thuận tiện. Ngày 7/9 vừa qua, Trung tâm đã khai trương và đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải chia sẻ, việc thực hiện nâng xếp hạng chỉ số B1 là một trong các giải pháp cải thiện năng lực cạnh tranh theo chỉ số Năng lực cạnh tranh 4.0 (GCI 4.0). Bộ Tư pháp đã có hướng dẫn về nâng hạng chỉ số B1, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, nhưng trong quá trình triển khai vẫn còn một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lúng túng khi xác định nội dung cụ thể, phạm vi của chỉ số, giải pháp cơ bản đối với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn để các địa phương hiểu sâu hơn về phương pháp, cách thức xếp hạng chỉ số B1, giúp việc triển khai đạt hiệu quả. 

Cùng chuyên mục
Thái Bình: Bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục THADS

Thái Bình: Bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục THADS

(PLVN) -Thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, mới đây, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Bình Lê Thanh Tình đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng đối với đồng chí Trần Thị Thuỳ Giang. 
Đọc thêm