Lấy ý kiến bình xét khen thưởng cấp nhà nước đối với các cá nhân

Vụ Thi đua – Khen thưởng (Bộ Tư pháp) đang tiến hành thủ tục đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân được đề nghị xét tặng Huân chương và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Cụ thể, có 27 cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động các hạng (khen thưởng quá trình cống hiến và khen thưởng công trạng, thành tích) và 3 cá nhân được đề nghị khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Danh sách các cá nhân này được đăng tải công khai trên báo điện tử Pháp luật Việt Nam để toàn thể nhân dân biết và cho ý kiến bình xét khen thưởng theo quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị định 91/2017/NĐ-CP về việc lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Bộ đối với các trường hợp đề nghị xét tặng Huân chương và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” (xem file đính kèm: Danh sách 1, Danh sách 2, Danh sách 3).

Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Bộ Tư pháp qua Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp (Số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trong thời gian 05 ngày kể từ khi đăng tải thông tin”.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm