Nghiệm thu cấp Bộ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế

(PLVN) -Chiều 27/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế. Hội đồng nghiệm thu có 07 thành viên do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm Chủ tịch.

Nghiệm thu cấp Bộ Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế

Theo Báo cáo tại buổi nghiệm thu, sau khi gửi Công văn xin ý kiến góp ý, đề xuất nhu cầu, Học viện Tư pháp nhận được văn bản góp ý và đề xuất nhu cầu bồi dưỡng của 07 Bộ, ngành. Các ý kiến góp ý chủ yếu tập trung vào các nội dung, như đề nghị tách biệt nội dung bồi dưỡng cho đối tượng làm công tác pháp chế tại Bộ, ngành và đối tượng làm công tác pháp chế tại địa phương; rà soát một số lỗi kỹ thuật, từ ngữ cho chính xác, phù hợp với quy định liên quan. Về đề xuất, khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về biên chế nhân sự cho vị trí pháp chế để thực hiện chuyên môn hóa nhiệm vụ này tại các địa phương.  

Được biết, nội dung chương trình bồi dưỡng được thiết kế thành 2 phần để áp dụng riêng cho cán bộ làm công tác pháp chế tại Bộ, ngành Trung ương và cán bộ làm công tác pháp chế tại Bộ, ngành địa phương để phù hợp với công tác chuyên môn của từng đối tượng tham gia bồi dưỡng. Nội dung được xây dựng đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên sâu, theo hướng mở để cập nhật, bổ sung các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế. 

 

Trên cơ sở thống nhất những ý kiến của thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá cao Học viện Tư pháp trong thời gian ngắn đã xây dựng được hoàn thiện dự thảo Chương trình bồi dưỡng và cơ bản đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Thứ trưởng đề nghị Học viện tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung và hoàn thiện các nội dung của dự thảo Chương trình; rà soát, xem xét lại về thời lượng; một số lỗi kỹ thuật, từ ngữ… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm