Nhiều trường hợp phải thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý

(PLO) -Có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2018, Thông tư số 12/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về một số hoạt động nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý (TGPL) và quản lý chất lượng vụ việc TGPL quy định nhiều vấn đề cụ thể, đặc biệt liên quan đến người dân.

Tập huấn nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý năm 2017 ở Quảng Bình

Tập huấn nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý năm 2017 ở Quảng Bình

Theo đó, Điều 2 Thông tư quy định, tổ chức thực hiện TGPL có trách nhiệm bố trí địa điểm thuận lợi cho người được TGPL tiếp cận và trình bày yêu cầu TGPL.

Trong trường hợp nội dung vụ việc TGPL cần được giữ bí mật thì tổ chức thực hiện TGPL bố trí địa điểm phù hợp; Tổ chức thực hiện TGPL có trách nhiệm phân công cán bộ tiếp người được TGPL trong giờ làm việc.

Đặc biệt, Thông tư quy định về việc thụ lý ngay vụ việc TGPL. Theo đó, các trường hợp thụ lý ngay theo quy định tại khoản 4 Điều 30 của Luật TGPL bao gồm: Thời hiệu khởi kiện của vụ việc còn dưới 05 ngày làm việc; Ngày xét xử theo quyết định đưa vụ án ra xét xử còn dưới 05 ngày làm việc;

Các trường hợp chỉ định người bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự và các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật TGPL mà cơ quan tiến hành tố tụng thông báo cho Trung tâm; Các trường hợp để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL do người đứng đầu tổ chức thực hiện TGPL quyết định.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm