Ông Nguyễn Quốc Hoàn là người phát ngôn của Bộ Tư pháp

(PLVN) -Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh vừa ký văn bản gửi Bộ Thông tin và truyền thông; các cơ quan báo chí về việc thông báo người phát ngôn của Bộ Tư pháp.

Theo đó, ngày 9/3/2020 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp

Thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 5/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của Bộ Tư pháp. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng là người phát ngôn của Bộ Tư pháp. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm