Phải hoàn thành dịch vụ công mức độ 4 về lý lịch tư pháp trong năm 2020

(PLVN) - Ngày 30/12, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã đưa ra chỉ đạo trên khi tham dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia.

Báo cáo kết quả năm 2019, Phó Giám đốc Trung tâm Đỗ Thị Thúy Lan cho biết, đến nay Trung tâm đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác năm được Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Theo đó, công tác quản lý nhà nước về LLTP ngày càng nâng cao về chất lượng như công tác xây dựng, văn bản, đề án; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành, tập huấn vẫn được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. 

Hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP luôn được quan tâm, chú trọng. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng thông tin được tiếp nhận tăng 14,9%, số lượng thông tin được cập nhật, xử lý và tích hợp vào phần mềm cũng tăng 21,3% nhưng số lượng thông tin còn tồn giảm 35,9 so với cùng kỳ. Đây là một kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực nâng cao chất lượng, giảm thông tin còn tồn đọng trong hoạt động xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP của Trung tâm.

 Phó Giám đốc Trung tâm Đỗ Thị Thúy Lan báo cáo kết quả năm 2019

Hoạt động cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm luôn bảo đảm đúng với quy định của pháp luật, số lượng Phiếu tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng luôn đúng thời hạn quy định. Công tác tra cứu, xác minh hỗ trợ Sở Tư pháp cấp Phiếu LLTP tăng 250%  so với cùng kỳ năm 2018 nhưng bảo đảm đúng và sớm thời hạn luật định.

Các đại biểu tham dự nhất trí đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác năm 2019 của Trung tâm và đóng góp một số ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ về công tác LLTP năm 2020. Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Trần Anh Đức đề nghị việc sửa đổi, bổ sung Luật LLTP phải xuất phát từ định hướng mục tiêu quản lý, đánh giá tác động, tổng kết thi hành Luật. Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự hành chính Lê Thị Vân Anh lưu ý cần sửa đổi, bổ sung Luật LLTP để đảm bảo đồng bộ với chính sách hình sự nhân đạo trong Bộ luật Hình sự 2015. 

Đại diện Cục Hồ sơ nghiệp vụ cho biết sẽ iếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Trung tâm 

Đại diện Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) khẳng định luôn kịp thời phối hợp với Trung tâm LLTP quốc gia trong xác minh thông tin, đảm bảo yêu cầu cấp Phiếu LLTP. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 10% hồ sơ yêu cầu cần xác minh thêm thông tin, trong đó có những hồ sơ phức tạp, không đủ thời gian vật chất để xác minh nên tới đây Cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Trung tâm để đáp ứng tối đa yêu cầu của người dân.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong năm 2019 của tập thể lãnh đạo, người lao động Trung tâm, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ cần làm để công tác LLTP năm 2020 được tốt hơn, đảm bảo những nhiệm vụ trọng tâm đều phải có lộ trình, kết quả đầu ra.

Cụ thể, về xây dựng và hoàn thiện thể chế, Thứ trưởng yêu cầu tổng kết thi hành Luật LLTP đầy đủ kỹ lưỡng, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để có đề xuất xây dựng Luật phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, sơ kết Chiến lược phát triển LLTP đến năm 2020, tầm nhìn 2030 để định hình những vấn đề lớn, trong đó có vấn đề thể chế thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho công tác xây dựng thể chế. 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Thứ trưởng quan niệm, việc cấp Phiếu LLTP phục vụ cả cơ quan nhà nước và người dân nhưng yêu cầu của người dân là rất lớn nên quy trình thủ tục phải làm sao để tốt nhất, bảo đảm chính xác, thuận lợi cho người dân. Qua nhiều chuyến công tác với các địa phương, bên cạnh những lời khen thì Thứ trưởng cũng nhận nhiều phản ánh về chậm cấp Phiếu, đặc biệt hiện không chỉ chậm mà còn có sai sót, trong khi việc cấp Phiếu sai là rất nguy hiểm, cần có giải pháp khắc phục kịp thời.

Nhấn mạnh Cơ sở dữ liệu LLTP đầy đủ, toàn diện là nhiệm vụ sống còn của Trung tâm, từ đấy có yêu cầu thì mới tra cứu, trả lời được ngay, vừa đúng hạn vừa chính xác, Thứ trưởng chỉ đạo năm 2020 Trung tâm phải cụ thể, lượng hóa được nhiệm vụ này. Ngoài ra, phải tăng cường hơn hoạt động thanh tra, kiểm tra sao cho hiệu quả, thực chất, xác định địa bàn, địa phương trọng điểm và quyết tâm hoàn thành dịch vụ công mức độ 4 về LLTP trong năm 2020.

Cùng với việc tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp liên ngành, Thứ trưởng đề nghị năm 2020 cần đánh giá chính xác thực trạng, nhu cầu mong muốn về ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế phù hợp. Trong đó, dữ liệu hộ tịch chắc chắn sẽ là dữ liệu trung tâm của tất cả các cơ sở dữ liệu, dữ liệu LLTP là dữ liệu bổ sung cũng như các dữ liệu khác. Đồng thời, phải coi trọng vấn đề an toàn thông tin, bảo mật thông tin…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm