Phát huy trách nhiệm của đội ngũ luật sư, luật gia trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

(PLVN) -Chiều 5/11, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật sư, luật gia tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)”. Hai khách mời tham dự Tọa đàm là ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp và bà Hồ Xuân Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam 2020.

Phát huy trách nhiệm của đội ngũ luật sư, luật gia trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thời gian qua, công tác PBGDPL đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ luật sư, luật gia đã tích cực tham gia triển khai công tác PBGDPL thông qua các hoạt động chuyên môn, hành nghề hoặc trực tiếp tham gia tuyên truyền, PBGDPL. Đội ngũ luật sư, luật gia với kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, thông qua các hoạt động bào chữa, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý có thể kết hợp thực hiện việc tuyên truyền, PBGDPL cho người dân nói chung và cho các đối tượng đặc thù nói riêng, từ đó giúp họ cải thiện đáng kể nhận thức về pháp luật và tuân thủ pháp luật, góp phần ổn định xã hội và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động phối hợp trong công tác PBGDPL nói chung và việc huy động tham gia công tác PBGDPL của đội ngũ luật sư, luật gia vẫn còn những tồn tại nhất định. Vì vậy, tại Tọa đàm, các khách mời đã tập trung chia sẻ, trao đổi, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này như: Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả công tác PBGDPL theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Luật PBGDPL và các văn bản có liên quan về PBGDPL.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho công tác này. Đặc biệt, cần có cơ chế để huy động đông đảo hơn nữa đội ngũ luật sư, luật gia tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm