Phát huy vai trò lãnh đạo tiên phong trong công tác văn phòng và thi đua

(PLVN) - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Văn phòng Bộ và Vụ thi đua - khen thưởng diễn ra chiều 3/1.

Phát huy vai trò lãnh đạo tiên phong trong công tác văn phòng và thi đua

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý khẳng định năm 2019, Văn phòng Bộ đã bám sát Chương trình công tác của Bộ, Ngành, ban hành đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm của đơn vị và tích cực triển khai ngay từ những ngày đầu năm.

 Phó Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý khẳng định năm 2019, Văn phòng Bộ đã bám sát Chương trình công tác của Bộ, Ngành 

Công tác tham mưu, tổng hợp, chế độ báo cáo tiếp tục được thực hiện tốt; nhiệm vụ trả lời kiến nghị của cử tri, người dân, doanh nghiệp được thực hiện đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Công tác chuẩn bị phục vụ lãnh đạo Bộ tham gia họp Quốc hội, họp Chính phủ được thực hiện tốt. Công tác cung cấp thông tin cho báo chí, tổ chức hành chính, lưu trữ tiếp tục được duy trì, ổn định; công tác tài chính, kế toán, quản trị được thực hiện kịp thời…

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng Nguyễn Anh Tuấn cho biết năm vừa qua, Vụ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao 

Còn Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng Nguyễn Anh Tuấn cho biết năm vừa qua, Vụ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ như xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các văn bản, đề án về công tác thi đua, khen thưởng của Ngành; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ của Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua – khen thưởng ngành Tư pháp….Bên cạnh những kết quả nêu trên, lãnh đạo 2 đơn vị cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả hai đơn vị đạt được trong năm 2019 

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá đây là hai đơn vị có vị trí đặc biệt, liên quan mật thiết đến các đơn vị thuộc Bộ, giúp Bộ, ngành thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ghi nhận và biểu dương kết quả mà hai đơn vị đạt được trong năm qua, trong năm 2020, Thứ trưởng đề nghị hai đơn vị cần bám sát các Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch hành động của Bộ, ngành; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ; phát huy yếu tố con người, nhất là vai trò lãnh đạo tiên phong đồng thời cần xác định các lĩnh vực ưu tiên tập trung thực hiện để tạo điểm nhấn trong năm 2020. 

Cụ thể, Thứ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ cần tiếp tục nâng cao lượng tham mưu, báo cáo, tổng hợp; quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách hành chính; rà soát quy chế nội bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...  Còn đối với Vụ Thi đua - khen thưởng, Thứ trưởng đề nghị cần tiếp tục đưa các phong trào thi đua đi vào thực chất, nghiên cứu ban hành bộ tiêu chí chấm điểm thi đua theo hướng đơn giản, chính xác...

Cùng chuyên mục
Đọc thêm