Quảng Ninh ứng dụng phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp

(PLVN) - Thời gian qua, Quảng Ninh luôn cố gắng đảm bảo bố trí nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho người dân, từng bước cải cách thủ tục theo hướng đơn giản hóa và thuận tiện. Tỉnh cũng là một trong những địa phương đăng ký đi đầu trong việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp

Quảng Ninh ứng dụng phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin Lý lịch tư pháp

Việc sử dụng phần mềm dùng chung để tiếp nhận thông tin LLTP, lập LLTP, cập nhật thông tin LLTP bổ sung và cấp phiếu LLTP ổn định, hiệu quả. Từ ngày 1/7/2016, Sở Tư pháp thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp phiếu LLTP, đến ngày 1/10/2019, thủ tục này được nâng lên mức độ 4. Đến nay, số lượng công dân truy cập lựa chọn hình thức đăng ký cấp phiếu LLTP qua dịch vụ trực tuyến ngày càng tăng. Đặc biệt từ 1/1/2020 đến 31/7/2020, trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, đã tiếp nhận 3.486 hồ sơ cấp phiếu LLTP qua đường trực tuyến, chiếm 52% tổng số hồ sơ đề nghị cấp.

Tính từ 1/7/2010 đến hết ngày 30/6/2020, Sở Tư pháp tỉnh đã tiếp nhận hơn 67.076 thông tin; tiến hành lập 15.697 bản LLTP; cung cấp các thông tin không thuộc thẩm quyền xử lý lập LLTP 7.965 thông tin. Để việc trao đổi, cung cấp thông tin được thực hiện đúng quy định và thực sự có hiệu quả, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai việc thực hiện các quy định của luật và văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành văn bản gửi các đơn vị liên quan trong việc cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin LLTP... Đến nay, các cơ quan đã có sự phối hợp nhịp nhàng, các thông tin gửi đến đầy đủ, thường xuyên.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ, công dân luôn được thông tin đầy đủ, kịp thời về tiến độ xử lý và có quyền được xem xét toàn bộ giấy tờ, văn bản có trong hồ sơ của mình; thể hiện tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh cũng ký hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển phát và trả kết quả cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính. Qua 10 năm thực hiện, tỉnh đã thụ lý và giải quyết 48.892 yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm