Sở Tư pháp Thanh Hoá tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII

(PLVN) -Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tư pháp Thanh Hoá đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XI đã đề ra.

Trong 2 ngày 27 và 28/5, Sở Tư pháp Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Sở Tư pháp hiện có 9 chi bộ trực thuộc với 65 đảng viên (năm 2015, Đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc với 52 đảng viên).

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XI đã đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ của ngành.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, nổi bật công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản được chú trọng về tiến độ, chất lượng và có nhiều chuyển biến tích cực.

Sở đã tham gia thẩm định 100% dự thảo văn bản QPPL trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành. Số lượng dự thảo văn bản của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh gửi đến Sở để thẩm định, tham gia ý kiến ngày càng tăng.

Đặc biệt, Sở tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý các vụ việc pháp luật cụ thể tại địa phương liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

 Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, hình thức, mô hình PBGDPL được đổi mới, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.

Trong 5 năm, Sở đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức 120 hội nghị tập huấn pháp luật cho hơn 25.000 người; biên soạn, phát hành hơn 600.000 tờ gấp, tài liệu tuyên truyền pháp luật, 120.000 bản tin tư pháp; thẩm định, đánh giá công nhận 200 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Về lĩnh vực hành chính tư pháp, Đảng bộ Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác hộ tịch ngày càng đi vào nền nếp, tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động; 100% các xã, phường thị trấn ứng dụng phần mềm hộ tịch điện tử; việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài được thực hiện kịp thời.

Giai đoạn 2015-2020, đã thực hiện kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại 27/27 đơn vị cấp huyện và 80 đơn vị cấp xã, nhập 103.203 hồ sơ vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cấp hơn 60.000 phiếu lý lịch tư pháp.

Đối với hoạt động bổ trợ tư pháp, Đảng bộ Sở đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này, góp phần tích cực trong công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

Toàn tỉnh hiện có 45 tổ chức hành nghề công chứng với 84 công chứng viên; 22 tổ chức hành nghề luật sư, 3 tổ chức thừa phát lại, 28 tổ chức đấu giá tài sản, 2 tổ chức quản lý, thanh lý tài sản, 7 trung tâm tư vấn pháp luật.

Hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu, chú trọng vào các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật. Giai đoạn 2015-2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thực hiện 5.472 vụ việc với hơn 5.000 người được TGPL.

Với những kết quả tích cực đã đạt được, năm 2016, Sở Tư pháp vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất; năm 2018, tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của ngành.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp Thanh Hoá lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp Thanh Hóa  lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình, kế hoạch công tác của ngành. Phấn đấu hàng năm, 100% tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% tổ chức được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên trong đảng bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% đảng viên được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 12 đảng viên mới trở lên. Với tinh thần tập trung, dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ XII.

Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng chuyên mục
Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư, kinh doanh

Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư, kinh doanh

(PLVN) - Ngày 24/11, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) - Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc – UNDP tại Việt Nam và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức “Hội thảo rà soát, hoàn thiện pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ, tiếp cận các nguồn lực phục vụ đầu tư, kinh doanh”. 
Đọc thêm