Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình ra mắt trang Facebook và Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật

(PLVN) - Thông tin từ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình ngày 26/9 cho biết, vừa ban hành quyết định về quy chế tổ chức và hoạt động của trang Facebook: Phổ biến pháp luật (Quảng Bình)Fanpage: Phổ biến giáo dục pháp luật – Quảng Bình do chính Sở này là cơ quan chủ quản.

Giao diện chính của  Fanpage: Phổ biến giáo dục pháp luật – Quảng Bình.

Giao diện chính của Fanpage: Phổ biến giáo dục pháp luật – Quảng Bình.

Theo đó, trang Facebook và Fanpage trên mạng xã hội Facebook của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/9/2020. Trang Facebook và Fanpage này đều dùng logo với hình ảnh Quảng Bình quan cách điệu lồng logo ngành Tư pháp làm hình đại diện. Hình nền của cả 2 trang là dòng chữ Phổ biến giáo dục pháp luật.

Được biết, trang Facebook và Fanpage do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình xây dựng và đi vào hoạt động nhằm mục đích cung cấp, đăng tải các quy định của pháp luật cần thiết với đời sống xã hội; giới thiệu các quy định, văn bản pháp luật đã được ban hành và có hiệu lực; các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; tuyên truyền các hoạt động, công tác của Sở, các phòng chuyên môn, tổ chức giúp việc, các đơn vị trực thuộc cũng như của toàn ngành Tư pháp;  các nội dung cần thiết để tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội...

Giao diện chính của trang Facebook: Phổ biến pháp luật (Quảng Bình) 

Ngoài ra, để 2 trang mạng xã hội này hoạt động đúng chức năng, tôn chỉ, Trưởng các Phòng, tổ chức, đơn vị thuộc Sở, Trưởng các Phòng Tư pháp cấp huyện phải căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để có trách nhiệm hỗ trợ Ban Biên tập triển khai thực hiện. Đồng thời, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia tương tác, giới thiệu Trang Facebook và Fanpage này của Sở đến với rộng rãi, đông đảo các cá nhân và tổ chức.

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, đây cũng là một trong những hoạt động của Sở nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến với quần chúng nhân dân.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm