Tăng cường phối hợp trong công tác bổ trợ tư pháp

(PLVN) -Ngày 08/01, Cục Bổ trợ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Bổ trợ Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Tăng cường phối hợp trong công tác bổ trợ tư pháp

Theo Báo cáo tại Hội nghị, các công tác của Cục trong năm 2020 đã đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế của đơn vị đạt được nhiều kết quả với 08 văn bản quan trọng gồm 01 Luật, 02 Nghị định, 02 Thông tư, 01 Nghị quyết, 01 Chỉ thị và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp đã được Quốc hội thông qua với 92,96% số đại biểu tán thành. Cục cũng đã tham mưu cho Bộ ban hành 06 Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực đấu giá tài sản, quản tài viên, hòa giải thương mại, trọng tài thương mại, luật sư, tư vấn pháp luật, 01 Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thừa phát lại…

 

Năm 2020, Cục đã triển khai có hiệu quả văn bản pháp luật trong các lĩnh vực công tác của Cục như: Triển khai Luật sửa đổi một số điều của Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Triển khai Luật công chứng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp; Luật đấu giá tài sản và nhiều văn bản dưới luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành…

 

Trong năm 2021, Cục tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các văn bản mới được ban hành; tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng 2014, chuẩn bị các điều kiện, đề xuất của các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi Luật Công chứng năm 2014 trong điều kiện bỏ quy hoạch công chứng; tham mưu chuẩn bị cho Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ ba; tăng cường hiệu lực, hiệu qủa quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Bổ trợ Tư pháp cho biết, trong năm 2020 với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực hết sức và chịu trách nhiệm cao của toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, bên cạnh đó là sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan trong và ngoài Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp triển khai đồng bộ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc, do đó đã hoàn thành 100% công việc theo Kế hoạch đề ra. Trả lời về các kiến nghị mà các đại biểu nêu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai mong rằng, năm 2021 khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu cao hơn, các đơn vị trong và ngoài Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hỗ trợ Cục Bổ trợ Tư pháp hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm