Tăng cường phối hợp trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

(PLVN) -Chiều 22/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cùng tham dự cuộc họp.

Tăng cường phối hợp trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Rà soát chuyên sâu với 10 nhóm VBQPPL

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Đồng Ngọc Ba cho biết, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo Quyết định số 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo kịp thời; Tổ công tác đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ bài bản, khoa học, hiệu quả; rà soát chuyên sâu đối với 10 nhóm VBQPPL liên quan trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

 

Mặc dù khối lượng văn bản thuộc đối tượng rà soát lớn, thời hạn thực hiện rà soát ngắn, quá trình thực hiện rà soát gặp không ít khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19, song Tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung nguồn lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện rà soát văn bản thuộc trách nhiệm được giao. Bộ Tư pháp với vai trò là Cơ quan thường trực của Tổ công tác đã kịp thời đôn đốc, kết nối, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ, ngành, cơ quan tổ chức thực hiện rà soát VBQPPL. Quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác cũng đã nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua việc gửi nhiều phản ánh, kiến nghị.

 

Kết quả rà soát VBQPPL đã cơ bản bám sát mục đích, yêu cầu và phạm vi rà soát đã xác định. Qua rà soát, Tổ công tác, các bộ, cơ quan liên quan đã phát hiện, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn; một số vấn đề đã được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, xử lý kịp thời trong quá trình sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành, thông qua văn bản thời gian vừa qua. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác rà soát VBQPPL cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Chẳng hạn như phạm vi, khối lượng công việc rất lớn, thời hạn thực hiện tương đối ngắn, trong khi Tổ công tác hoạt động theo cơ chế liên ngành, thành viên công tác tại nhiều cơ quan khác nhau dẫn tới những khó khăn trong việc huy động sự tham gia trực tiếp của các thành viên vào các hoạt động chung của Tổ công tác; một số hoạt động theo Kế hoạch hoạt động năm 2020 chưa thực hiện được đầy đủ, hiệu quả như dự kiến…

Trong năm 2021, Tổ công tác cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Như hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành Danh mục VBQPPL cần xử lý theo Báo cáo số 442/BC-CP của Chính phủ; Tập trung chỉ đạo việc tổ chức rà soát độc lập, chuyên sâu theo một số nhóm VBQPPL còn hiệu lực do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (05 chuyên đề/lĩnh vực) theo Kế hoạch; Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan thực hiện rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và xử lý kết quả rà soát VBQPPL theo Báo cáo số 442/BC-CP ngày 01/10/2020 của Chính phủ về kết quả rà soát VBQPPL thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước…

Tích cực, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm 2020, Bộ được giao chủ trì rà soát độc lập, chuyên sâu quy định pháp luật về đất đai. Năm 2021, lĩnh vực đất đai tiếp tục được lựa chọn là 1 trong 5 nhóm được rà soát chuyên sâu. Trong năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các thành viên trong nhóm tiếp tục tham gia tích cực hơn, khách quan hơn, tăng cường quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành trong nhóm. 

Đại diện Bộ Xây dựng cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổ công tác trong năm 2020, đặc biệt là kết quả rà soát độc lập, chuyên sâu đối với các nhóm VBQPPL liên quan trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2021, đối với các nhóm nhiệm vụ được phân công triển khai, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Bộ cũng bày tỏ mong muốn sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát; bố trí kinh phí cho từng nhóm, cho cơ quan đầu mối tổng hợp để triển khai thực hiện trên thực tế. 

 

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long nhất trí với các đề xuất, đánh giá, tổng kết những kết quả mà Tổ công tác đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời đề nghị trong năm 2021, Tổ công tác sẽ bám sát Kế hoạch; làm việc tích cực, chủ động hơn nữa trong nghiên cứu và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, giữa nhóm chuyên ngành này với nhóm chuyên ngành khác.

Bộ trưởng yêu cầu cần thiết thực, sớm hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo Báo cáo số 442/BC-CP ngày 1/10/2020 của Chính phủ về kết quả rà soát VBQPPL; triển khai khẩn trương rà soát quy định pháp luật về đất đai, từ đó hoàn thiện để sửa đổi Luật Đất đai. Qua đó, Bộ trưởng mong muốn các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, làm sâu sắc hơn các nhóm chuyên đề, đánh giá tác động nhiều hơn, góp ý kịp thời để làm sao hoạt động nhanh, ít thời gian và chất lượng hơn…

 
 

Nhân dịp này, Tổ công tác đã công bố Quyết định số 82/QĐ-BTP ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tặng Bằng khen đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác rà soát VBQPPL theo Quyết định số 236/QĐ-TTG ngày 12/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

Cùng chuyên mục
Nam Định: Tập trung giải quyết án phức tạp, có giá trị lớn

Nam Định: Tập trung giải quyết án phức tạp, có giá trị lớn

(PLVN) -Trong tháng 5 năm 2021, các cơ quan THADS Nam Định sẽ thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành THADS, đồng thời, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đọc thêm