Tăng cường tuyên truyền về Công ước chống tra tấn

(PLVN) - Vừa qua, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 520/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”.

Hình minh họa

Hình minh họa

Một trong những mục đích chính của Kế hoạch là phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

Cùng với hoạt động chỉ đạo, điều hành chung, Bộ Tư pháp sẽ tập trung triển khai các hoạt động: Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm