Thái Bình thi hành xong nhiều vụ việc giá trị lớn

(PLVN) -Mặc dù lượng án và tiền phải thi hành án tăng đột biến, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, án liên quan đến tín dụng ngân hàng tăng cả về việc và tiền phải thi hành, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, năm 2019 các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh  Thái Bình đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao.


Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt trong công tác ban hành các quyết định về thi hành án, xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, tổ chức cưỡng chế thi hành án, xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, nghiêm túc thực hiện đúng quy định việc ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án và đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Cổng, Trang thông tin điện tử THADS, qua đó, giúp người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án. Lãnh đạo Cục chú trọng kiểm tra công tác xác minh điều kiện thi hành án thông qua các cuộc kiểm tra toàn diện, tự kiểm tra nội bộ, qua đó đã giúp kết quả phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành chính xác hơn, bảo đảm tính công khai, minh bạch nên về cơ bản không phát sinh khiếu nại, tố cáo trong hoạt động phân loại án, kết quả THADS ngày càng thực chất và bền vững.

Cục THADS tỉnh đã tích cực tham mưu UBND tỉnh, ban chỉ đạo THADS tỉnh chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án trong việc cung cấp thông tin, nắm bắt tình hình, bố trí lực lượng tham gia giải quyết thi hành án hoặc khi tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc khó khăn phức tạp thuộc thẩm quyền của tỉnh; bên cạnh đó đã chỉ đạo các Chi cục THADS huyện, thành phố, tham mưu Ban chỉ đạo THADS cấp huyện thường xuyên tổ chức họp Ban chỉ đạo nghe báo cáo tình hình và báo cáo Huyện ủy, UBND huyện để có sự chỉ đạo kịp thời đối với những vụ việc phức tạp thuộc thẩm quyền của THA cấp huyện. Kết quả đã tổ chức cưỡng chế thành công và  thi hành có kết quả được một số vụ việc phức tạp có số tiền phải thi hành lớn liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng.

Các cơ quan THADS trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Trại Tạm giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ công an huyện, thành phố và các Trại giam ngoài tỉnh; thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC- VKSNDTC ngày 09/10/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà  nước; Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ, Tổng cục.. Cục THADS tỉnh cũng đã ký kết với Bưu điện tỉnh Thái Bình thoả thuận hợp tác về việc “thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và một số dịch vụ bưu chính khác” và triển khai tới các Chi cục để thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

Cục THADS tỉnh đã ban hành quyết định kiện toàn và xây dựng kế hoạch công tác của tổ xử lý nợ xấu đồng thời triển khai tới cán bộ công chức toàn hệ thống quyết định kiện toàn và kế hoạch công tác của Tổ xử lý nợ xấu của Tổng cục và Cục THADS tỉnh.

Nhờ được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tỉnh, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành hữu quan và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công chức toàn hệ thống nên năm 2019, Thái Bình đã đạt kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao ( vượt 11% về án và 8,5% về tiền só với chỉ tiêu được giao), đã giải quyết thành công một số vụ việc phức tạp có số thu lớn. Các mặt công tác khác như: Kế toán tài chính, văn phòng, giải quyết KNTC, công tác đảng, công tác công đoàn, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng hoạt động có nền nếp và hiệu quả.

Để tháo gỡ các khó khăn trong công tác THA, Cục THADS Thái Bình đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan Trung ương sớm hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ – CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho những người làm công tác THADS. Tổng cục THADS quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ THADS. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện phần mềm thống kê THADS; Quan tâm bổ sung biên chế và Kinh phí cho các cơ quan THADS địa phương. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm