Thi đua ngành Tư pháp góp phần thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội địa phương

(PLVN) -Từ phong trào thi đua ngành Tư pháp địa phương, lãnh đạo các địa phương đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực và sự đóng góp thiết thực của ngành trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại địa phương năng động hàng đầu trên cả nước – TP mang tên Bác, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh luôn có nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực công tác của mình, đem lại những thành công đáng biểu dương. Điều này đã được lãnh đạo UBND TP khẳng định trong hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước mới đây nhất.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu đánh giá: Ngành Tư pháp TP ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, tư vấn giúp UBND TP thực hiện quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực của ngành Tư pháp. Theo ông Châu, TP là địa phương có số lượng xử phạt vi phạm hành chính nhiều nhất nước. Sở đã chủ động hướng dẫn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tư vấn các vụ kiện hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn TP…

Nổi bật là năm vừa qua – năm 2019, Sở Tư pháp TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị giữ vững vị trí đứng đầu khu vực thi đua miền Đông Nam bộ, đạt Cờ thi đua của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đó, TP vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển. Vì vậy, ông Châu đề nghị ngành Tư pháp TP cần tập trung, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu tại kế hoạch và các nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020 để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Hoàng tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020 

Tại Quảng Bình, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần thúc đẩy ngành Tư pháp tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; các nội dung, chương trình công tác được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn, lề lối làm việc được đổi mới; tập thể luôn đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm; các lĩnh vực công tác và nhiều chỉ tiêu đã vượt so với kế hoạch. 

Giai đoạn 2015 – 2020, Sở Tư pháp Quảng Bình đã chú trọng triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; đồng thời, hằng năm đều xây dựng các kế hoạch, chương trình, triển khai phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được phát động có trọng tâm, trọng điểm và thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại Hội nghị Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Quảng Bình giai đoạn 2015-2020, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đã ghi nhận những thành tích của ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình đạt được trong giai đoạn 2015-2020. Ông Hoàng đề nghị, thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo về thi đua yêu nước; tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; nâng cao nhận thức trong toàn ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Bác Hồ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần tiếp tục phát triển sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện để biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa và làm theo; tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng và bộ máy cán bộ làm công tác này theo hướng tinh gọn, hiệu quả...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020; 5 tập thể, 6 cá nhân được Sở Tư pháp công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020...

 

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp Bình Dương cũng được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, được công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng; góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt chương trình công tác Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

Điển hình, việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng được Sở Tư pháp thực hiện kịp thời, đầy đủ; công tác khen thưởng được quan tâm thực hiện thường xuyên, gắn khen thưởng với công tác nâng lương, đánh giá phân loại công chức, viên chức hàng năm, từ đó tạo động lực thúc đẩy từng cá nhân ngành Tư pháp nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Bình Dương giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân ngành Tư pháp đối với sự phát triển của tỉnh Bình Dương thời gian qua. Đồng thời mong muốn, ngành Tư pháp tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để chất lượng, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, cải cách Tư pháp, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm