Thi hành án dân sự Tuyên Quang hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

(PLVN) -Để nâng cao nhận thức về chấp thành, thực thi pháp luật trong các cơ quan THADS trên địa bàn, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.

Thi hành án dân sự Tuyên Quang hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật”, Cục THADS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật năm 2020.

Tập trung phổ biến các quy định pháp luật mới có hiệu lực; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của nghành và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi pham pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu và học tập pháp luật…

Cục Trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, nhất là trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm