Thi 'Tìm hiểu pháp luật trực tuyến' lần thứ ba năm 2018

(PLO) - Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Bộ Tư pháp vừa phát đi thông báo tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ ba năm 2018 với chủ đề “Tìm hiểu luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017”.

Thi 'Tìm hiểu pháp luật trực tuyến' lần thứ ba năm 2018

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 chính thức có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là một công cụ pháp lý quan trọng để cá nhân, tổ chức bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của mình, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng cũng như chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung.

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 bên cạnh việc kế thừa những nội dung tiến bộ của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 cũng sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới so với Luật hiện hành theo hướng có lợi cho cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu đòi bồi thường như: mở rộng chủ thể có quyền yêu cầu đòi bồi thường,  kéo dài thời hiệu yêu cầu bồi thường, quy định cụ thể hơn các căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước...

Do đó, cần phải tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nội dung của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, để cá nhân, tổ chức có thể tự bảo vệ quyền lợi cho mình. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 sẽ được Bộ Tư pháp tổ chức bắt đầu từ ngày 15/10/2018 và kết thúc vào ngày 15/11/2018 trên chuyên mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, Cổng thông tin Bộ Tư pháp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm