Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Lâm Đồng quan tâm các giải pháp để thanh niên phát huy sức trẻ

(PLVN) - Tiếp tục chuyến công tác tại Lâm Đồng, chiều 6/8, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Trưởng đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức, đoàn thể của tỉnh về công tác thực hiện chính sách, pháp luật về Thanh niên.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Lâm Đồng quan tâm các giải pháp để thanh niên phát huy sức trẻ

Báo cáo với Đoàn công tác Bộ Tư pháp, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã nêu khái quát những ưu điểm cũng như khó khăn, hạn chế trong công tác thực hiện chính sách pháp luật về Thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại, Lâm Đồng hiện có 262.410 thanh niên, chiếm 20,18% dân số. Lực lượng thanh niên của tỉnh Lâm Đồng có trình độ học vấn, sức khỏe, năng động, đoàn kết, sáng tạo, có lòng yêu nước, có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho thanh niên được chú trọng, góp phần định hướng chính trị, giáo dục pháp luật cho thanh niên... 

Tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp Trung ương Đoàn TNCSHCM tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Thanh niên trên cơ sở làm rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên theo quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp 2013. Cần có sự quy định thống nhất về độ tuổi thanh niên. Xem xét làm rõ cơ chế phát huy, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; tránh tình trạng chồng chéo trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Bổ sung quy định về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh niên và công tác thanh niên trong Luật Thanh niên.

Qua Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng như các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhận thấy, công tác thực hiện pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Từ đó, các quy định pháp luật về thanh niên và nhiều chính sách dành cho thanh niên đã được chủ động triển khai một cách đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đặc điểm, nhu cầu của thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Do đó, có thể nói, thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được quan tâm, tạo điều kiện để có thể phát triển toàn diện về tri thức, sức khỏe, lao động, việc làm, đời sống tinh thần..

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Và một phần của những bất cập này là do các quy định của Luật Thanh niên hiện hành. Chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng cho biết, dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Dự án Luật đã được Chính phủ cho ý kiến và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp tháng 10/2019. Tại dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) có nhiều quy định tiến bộ nhằm phát huy sức mạnh của thanh niên. Thứ trưởng đề nghị, Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm góp ý đối với dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) cũng như tham gia vào việc xây dựng các chương trình, chính sách chung của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện về thể lực, trí lực và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với công tác thanh niên và việc thực hiện quy định pháp luật về thanh niên.

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về việc thực hiện công tác này; Chủ động đề xuất, triển khai những giải pháp cụ thể để thực thi chính sách chung, nhất là khi Luật Thanh niên (sửa đổi) có hiệu lực để đội ngũ thanh niên phát huy được sức trẻ, sự năng động, sáng tạo của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các tổ chức của thanh niên phát huy mạnh mẽ vai trò liên kết, tập hợp thanh niên để tạo thành sức mạnh tổng hợp, tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, nhiều hoạt động thiết thực để thu hút lực lượng thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, chủ động đề xuất tập thể cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật, chính sách về công tác thanh niên để biểu dương, khen thưởng kịp thời. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm