Thứ trưởng Lê Tiến Châu: 'Không để thể chế là rào cản cho sự phát triển'

(PLO) -Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 15/1/2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc vận dụng thể chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành để tạo cơ chế, động lực cho sự phát triển, không để pháp luật, thể chế là rào cản cho sự phát triển.

Thứ trưởng Lê Tiến Châu: 'Không để thể chế là rào cản cho sự phát triển'

Năm 2017 ngành Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ hoạt động chỉ đạo, điều hành và huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong năm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn hạn chế như chất lượng của đội ngũ công chức tư pháp chưa đồng đều (đặc biệt là cấp xã) dẫn đến việc triển khai, áp dụng các chủ trương, chính sách trong công tác tư pháp chưa được toàn diện. Chế độ thống kê báo cáo chưa được chấp hành nghiêm chỉnh tại một số cơ quan tư pháp cấp huyện, cấp xã gây khó khăn cho công tác tổng hợp. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tiến Châu biểu dương công tác tư pháp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, ngành và của địa phương; một số mặt công tác mang tính điển hình, đột phá, sáng tạo, đóng góp chung vào hiệu quả công tác của Bộ, ngành và địa phương (từ năm 2014 trở lại đây liên tục xếp hạng A). 

Về việc triển khai công tác tư pháp năm 2018, Thứ trưởng Lê Tiến Châu cũng lưu ý ngành Tư pháp cần tập trung nguồn lực thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch/Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với rất nhiều nội dung cụ thể liên quan đến ngành Tư pháp.

Đặc biệt cần chủ động, tích cực và linh hoạt hơn trong việc phản ứng chính sách, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực thi thể chế, vận dụng pháp luật, vận dụng thể chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành để tạo cơ chế, động lực cho sự phát triển, không để pháp luật, thể chế là rào cản cho sự phát triển.

Bên cạnh đó, ngành Tư pháp cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm