Thừa Thiên - Huế: Nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự

(PLVN) -Để công tác THADS trên địa bàn tỉnh từ nay đến hết năm 2020 cũng như các năm tiếp theo đạt hiệu quả hơn nữa thì Cục THADS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề ra nhóm các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước là một trong những nội dung cần tập trung triển khai.

Thừa Thiên - Huế: Nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự

Trên suốt chặng đường 11 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục THADS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nỗ lực thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng hệ thống THADS ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác THADS trong đời sống xã hội.

Những năm qua, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tư phápvà các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Từ đó cụ thể hóa vào trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để làm cơ sở phát động, tổ chức thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong 5 năm qua, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã giải quyết xong dứt điểm 18.353 vụ việc, thu về cho ngân sách nhà nước, người dân và doanh nghiệp số tiền gần 715 tỷ đồng; tỷ lệ thi hành xong về việc đạt bình quân 84% về việc, 42% về tiền trên số có điều kiện thi hành, cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước.

Việc xác minh, phân loại án được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thực chất, kết quả phân loại án chính xác; số liệu thống kê về án có điều kiện và chưa có điều kiện phù hợp thực tế; thời gian tổ chức thi hành các vụ việc ngày càng rút ngắn. Công tác chỉ đạo, điều hành đã đi vào nề nếp, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Công tác tiếp công dân được chú trọng, phần lớn vụ việc thi hành án được giải quyết xong thông qua công tác vận động, giáo dục, thuyết phục; giải quyết dứt điểm 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, từng bước đáp ứng, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp…

Tuy nhiên, vẫn còn nổi lên một số vấn đề như: Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật có lúc vẫn chưa nghiêm; một số trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ... 

Song, nhìn chung, với tinh thần giữ vững “kỷ cương, trách nhiệm”, phát huy tinh thần “đoàn kết, đổi mới” và tập trung nâng cao “chất lượng, hiệu quả”, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THADS, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, kết quả THADS có nhiều tiến bộ rõ rệt, góp phần tích cực vào việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần giữ nghiêm kỷ cương phép nước, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Với những kết quả tích cực ấy, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn 2016-2020.

Một trong những giải pháp quan trọng, xuyên suốt, tạo động lực giúp các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục THADS tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đó là thực hiện các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hiệu quả. Vì vậy, để công tác THADS trên địa bàn tỉnh từ nay đến hết năm 2020 cũng như các năm tiếp theo đạt hiệu quả hơn nữa thì Cục THADS tỉnh đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua cũng là một trong những nội dung cần tập trung triển khai.

Theo đó, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác. Phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các giải pháp hay trong tổ chức thi hành các vụ việc khó khăn, phức tạp, vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội tại địa phương. 

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được Quốc hội giao; chương trình công tác trọng tâm của Bộ tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2021 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được Tổng cục giao. Qua đó thiết thực lập thành tích hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020) và xứng đáng với truyền thống 74 năm Ngành THADS (19/7/1946 – 19/7/2020). 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm