Thực hiện Nghị quyết TW 8 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp

(PLVN) - Đảng ủy Bộ Tư pháp vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành TW Đảng khóa XII.

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết TW 8 khóa XII, bảo đảm đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết và phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc; giúp cán bộ, Đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, của các nội dung Hội nghị TW 8; thực hiện Nghị quyết góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp. 

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Đảng ủy Bộ đề cao là tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 8. Theo đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của ngành; các Đảng bộ/chi bộ trực thuộc kịp thời cụ thể hóa, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm ngay từ đầu năm 2019, phù hợp chức năng nhiệm vụ chính trị được giao.

Các giải pháp thực hiện Nghị quyết TW 8 là nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và nghiêm túc trong thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 08 –QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành TW Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bân chấp hành TW; kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban chấp hành TW Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Chương trình hành động cũng nêu trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị - xã hội…trong tổ chức thực hiện. 

Cùng chuyên mục
100% cử tri nơi cư trú giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

100% cử tri nơi cư trú giới thiệu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(PLVN) -Tối 9/4, tại Tổ dân phố số 6, phường Giảng Võ, quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV, ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên BCHTrung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV.
Đọc thêm