Tích cực tham mưu giải quyết các vụ thi hành án phức tạp

(PLVN) -Cùng với nhiều giải pháp để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Thi hành án dân sự thì Bộ Tư pháp cũng yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài.

6 tháng đầu năm 2020, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS và Thủ trưởng các cơ quan THADS tiếp tục duy trì thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, bố trí địa điểm tiếp công dân, công chức có phẩm chất, kỹ năng dân vận và tinh thần phục vụ làm công tác tiếp công dân; niêm yết lịch tiếp công dân, ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân theo quy định; tăng cường công tác đối thoại, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại phức tạp, hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Bộ Tư pháp đã tiếp 158 lượt công dân, cơ quan THADS tiếp 5.401 lượt công dân (trong đó, lãnh đạo cơ quan THADS tiếp 2.507 lượt công dân), có 02 đoàn khiếu kiện đông người (TP. Hồ Chí Minh, Long An). 

Toàn Hệ thống đã tiếp nhận tổng số 4.058 đơn, tăng 127 đơn thư khiếu nại, tố cáo so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả: Đã giải quyết xong 1.326/1.559 việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85,05%, tương đương với cùng kỳ năm 2019. 

Đơn thư khiếu nại, tố cáo tập trung nhiều ở các tỉnh, thành phố lớn và có lượng án cao như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long... Một số địa phương 06 tháng đầu năm không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo như: Hà Nam, Lai Châu, Lào Cai. Một số địa phương có lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo lớn nhưng giải quyết xong, đạt tỷ lệ cao như: Nghệ An (100%), Quảng Ngãi (100%), Quảng Ninh (100%), Thừa Thiên Huế (100%)…

Trên cơ sở Quy định về tiêu chí xác định khiếu nại, tố cáo về THADS phức tạp, kéo dài và trách nhiệm tổ chức thực hiện, 06 tháng đầu năm 2020, toàn Hệ thống có 29 vụ việc loại này (năm 2019 chuyển sang 27 vụ, phát sinh mới 02 vụ) tập trung tại 14 địa phương. 

Kết quả đã tập trung chỉ đạo và giải quyết xong 05 vụ việc, trong đó có 02 vụ xong hoàn toàn, 03 vụ việc đương sự không còn khiếu nại, tố cáo, hiện đang đôn đốc chỉ đạo giải quyết việc thi hành án. Còn 24 vụ việc đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết. Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã tiếp tục quan tâm làm việc với Ban Chỉ đạo THADS địa phương hoặc tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành với các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương, địa phương để thống nhất phương án giải quyết; thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo và đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực THADS.

Tuy nhiên, trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, Bộ Tư pháp cho biết nhiều vụ việc đương sự khiếu nại, tố cáo nhiều lần, khiếu nại vượt cấp, gửi đơn đến nhiều cơ quan, ban ngành với nội dung không chính xác để kéo dài tiến độ giải quyết án, trong khi pháp luật mới chỉ quy định chế tài đối với hành vi cố tình tố cáo sai sự thật (vu cáo), còn đối với hành vi khiếu nại không có căn cứ để trì hoãn hoặc gây rối quá trình thi hành án thì chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý. Bên cạnh đó, chế tài xử lý đối với các trường hợp trốn tránh, chống đối việc thi hành án chưa đủ mạnh; quy trình, thủ tục thi hành án chưa thực sự tinh gọn, qua nhiều công đoạn, thủ tục dẫn đến kéo dài việc thi hành án...cũng là nguyên nhân gây khiếu nại, tố cáo

6 tháng cuối năm, Bộ Tư pháp yêu cầu các cơ quan THADS thực hiện nghiêm túc chế độ Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp tiếp công dân định kỳ. Tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở, hạn chế phát sinh các khiếu nại, tố cáo vượt cấp làm phức tạp tình hình. Toàn Hệ thống phấn đấu giải quyết xong ít nhất 97% số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài; nghiêm túc đăng tải công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 trên Cổng, Trang thông tin điện tử THADS; thường xuyên rà soát, tổng hợp những sai sót, vi phạm thường gặp rút kinh nghiệm chung trong Hệ thống. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm