Tư pháp Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018

(PLVN) - Vừa qua, Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo, năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tư pháp được Lãnh đạo Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng quan tâm triển khai thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Sở Tư pháp đã thẩm định 71 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia góp ý 585 dự thảo văn bản các loại. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục thực hiện theo chủ trương “hướng mạnh về cơ sở”; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; năm qua, Sở Tư pháp đã cấp 80.000 tờ gấp, 19.300 sổ tay tuyên truyền pháp luật và 2.100 sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải trên địa bàn thành phố; đồng thời, tham mưu UBND thành phố phân công báo cáo viên pháp luật thành phố báo cáo chính trị - pháp luật hè cho hơn 10.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo; biên soạn, in ấn, phát hành 30 tài liệu tuyên truyền pháp luật với số lượng 70.000 quyển và 140.000 tờ gấp.

Đặc biệt, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hộ tịch năm 2014, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và công tác chính quyền thăm viếng, chia buồn và đăng ký khai tử tại gia đình công dân. 

Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt, với nỗ lực phấn đấu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của công dân, tổ chức, Sở Tư pháp đã cấp 8.281 phiếu lý lịch tư pháp, trong đó, số hồ sơ giải quyết sớm hạn chiếm tỷ lệ lớn với 95,08%; các Phòng Công chứng thuộc Sở đã giải quyết 25.001 hồ sơ công chứng, số phí thu được hơn 21 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 5,5 năm tỷ đồng.


Ngoài ra, đồng chí Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng luôn chủ động tham mưu UBND thành phố giải quyết dứt điểm, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc pháp lý và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác được UBND thành phố giao. 

Trong đó, đáng chú ý như: tăng cường giám sát hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng và nghiệp vụ công chứng trên lĩnh vực kinh doanh, mua bán bất động sản trên địa bàn thành phố nhằm góp phần chống thất thu thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản; chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất, theo chuyên đề nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế trong công tác chuyên môn, áp dụng pháp luật liên quan đến công chứng và kiến nghị biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, thường xuyên thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành 

Nhờ những thành tích nổi bật nêu trên, Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng được Bộ Tư pháp xếp hạng A (xuất sắc) trong 8 năm liền từ năm 2011 đến năm 2018; là đơn vị dẫn đầu trong 13 Sở Tư pháp thuộc Khối Thi đua các cơ quan Tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây nguyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực để giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.  

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Như Hoa yêu cầu các Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp và Trưởng phòng Phòng Tư pháp các quận, huyện bám sát các nội dung yêu cầu, triển khai hiệu quả Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

Năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp TP. Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm