Xác định rõ nguyên tắc áp dụng ưu tiên các quy định trong dự thảo Nghị quyết

(PLVN) -Ngày 25/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xác định rõ nguyên tắc áp dụng ưu tiên các quy định trong dự thảo Nghị quyết

Để đạt được mục tiêu xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương như đã đặt ra tại Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Dự thảo Nghị quyết bao gồm 09 Điều, đề xuất 04 chính sách gồm: Phí tham quan di tích; Quỹ bảo tồn di sản Huế; Quy định mức dư nợ vay; Về sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhất trí cao về sự cần thiết xây dựng dự thảo Nghị quyết; đánh giá cao việc xác định được 4 nhóm chính sách lớn được thể hiện khá rõ trong dự thảo Nghị quyết. Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để rà soát, cân nhắc bổ sung thêm chính sách để phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội, vừa giúp tỉnh Thừa Thiên Huế tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo động lực để phát triển. 

Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính tương thích với điều ước quốc tế liên quan, cả 04 chính sách đã đề cập đến quy định khác so với hệ thống pháp luật hiện hành. Do đó, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo rõ trong Tờ trình, nhấn mạnh đây là cơ chế chính sách đặc thù và phải xác định rõ nguyên tắc áp dụng ưu tiên các quy định trong Nghị quyết này so với các luật khác đã được ban hành. 

Ngoài ra, Thứ trưởng lưu ý: hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động của các chính sách trong dự thảo Nghị quyết, tránh tạo ra sự khác biệt không cần thiết; bổ sung thuyết minh về nguồn nhân lực tài chính để đảm bảo thi hành các chính sách; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, văn bản; xác định rõ thời gian để sớm trình Chính phủ… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm