Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với hộ nghèo đa chiều

(PLO) - Tại Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện chính sách đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ đã thống nhất thực hiện chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập như trước đây.

Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều

Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều

Theo đó, Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí BHYT. Đồng thời, hỗ trợ 70% mức đóng BHYT đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT). Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện thực tế thì các địa phương có thể quyết định bố trí thêm ngân sách của địa phương để hỗ trợ mức cao hơn.

Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản kể từ ngày 10/05/2017. Bên cạnh đó, Ngân sách Trung ương cũng hỗ trợ một số địa phương khó khăn đã thực hiện mua thẻ BHYT cho hộ nghèo đa chiều theo phân nhóm nêu trên trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 10/05/2017 (không hỗ trợ đối với các địa phương chưa thực hiện mua thẻ BHYT cho các đối tượng này).

Để chính sách trên đạt hiệu quả cao, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát khả năng cân đối ngân sách, dự kiến nhu cầu và nguồn kinh phí tăng thêm, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội cho phép ứng ngân sách năm 2017 để thực hiện các chính sách giảm nghèo nêu trên và bố trí trong dự toán ngân sách trung ương năm 2018 để thu hồi.

Cùng với đó, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát tổng thể các chính sách, đề xuất Chính phủ phương thức hỗ trợ theo hướng bảo đảm người dân tiếp cận được dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm