UB MTTQ VN các cấp của Hải Phòng đã phối hợp tổ chức 86 buổi tuyên truyền pháp luật

(PLVN) - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cao Xuân Liên phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cao Xuân Liên phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp, tổ chức 86 buổi tuyên truyền pháp luật tới 2.431 người. Song song với đó là tích cực tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. 

Mặt trận Tổ Quốc cấp huyện, xã tổ chức 278 cuộc giám sát, tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; hỗ trợ xây, sửa nhà ở đối với gia đình có công, người nghèo; giải quyết khiếu nại tố cáo,…

Mặt trận các cấp đã tập trung góp ý vào dự thảo các kế hoạch, chương trình, đề án của TP, các sở, ngành, UBND các cấp. Riêng Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP tham gia ý kiến vào 15 văn bản dự thảo của UBND TP, các sở, ngành; MTTQ cấp huyện, xã tham gia góp ý vào trên 400 văn bản.

Về công tác 6 tháng cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp xác định rõ 4 phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong quá trình tham gia xây dựng chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện vào dự thảo Thông báo, trong đó, tập trung vào công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm