UBND tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng

(PLVN) - Trong năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã triển khai, thực hiện chương trình, Kế hoạch công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính và đạt được một số kết quả đáng chú ý.

UBND tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng

Công tác thanh tra ngày càng hiệu quả

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 thì năm 2019 là năm thứ ba tỉnh Quảng Ninh thực hiện đổi mới trong chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy để tăng cường hiệu lực, thống nhất và gắn kết trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của HĐND, giám sát phản biện của MTTQ và các Đoàn thể của tỉnh với công tác thanh tra của Chính quyền. 

Ngay từ đầu năm 2019, Ngành thanh tra tỉnh đã kịp thời triển khai để đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đề ra. Thanh tra các địa phương, đơn vị sở ngành cũng tập trung triển khai kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt hiệu quả cao. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hoạt động ngày càng có hiệu quả, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

UBND tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng ảnh 1
Tại Hội nghị tổng kết của UBND tỉnh Quảng Ninh, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019 đã được UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh khen thưởng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, đặc biệt là những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã duy trì tốt hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh và phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội nông dân tỉnh thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các huyện, thị xã, thành phố và tại các cơ sở; chủ động tham mưu với UBND tỉnh ngăn chặn và xử lý những vụ việc có nguy cơ hình thành điểm nóng; chủ động tiếp công dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh, kỳ họp Quốc hội.

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong năm 2019, công tác PCTN đã đạt được những kết quả tích cực, với nhiều giải pháp đồng bộ. Từ công tác chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trên mọi lĩnh vực, trong đó tập trung cao độ trong các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản, các dự án đầu tư, công tác cán bộ,.. để ngăn chặn, phòng ngừa. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, tình trạng sách nhiễu trong giao dịch giữa chính quyền với doanh nghiệp, nhân dân giảm đáng kể, thể hiện rõ nét qua đánh giá hài lòng với tỷ lệ rất cao của nhân dân tại các Trung tâm phục vụ hành chính công; đặc biệt Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu cả nước.

Bên cạnh đó, công tác hòa giải đối thoại tại các Trung tâm hòa giải và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính tại TAND các cấp của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ án đối thoại, hòa giải thành công không phải đưa vụ án ra xét xử, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên tham gia hòa giải, đối thoại và tố tụng. 

Tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cũng chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc, như việc thực hiện công tác thanh tra vẫn còn chồng chéo; tiến độ thanh tra nhiều cuộc còn chậm so với kế hoạch; việc đôn đốc xử lý sau thanh tra nhiều địa phương còn lúng túng, chưa giải quyết triệt để; trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu một số đơn vị chưa đầy đủ…

Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị, Thanh tra tỉnh cần tăng cường hơn nữa các hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, địa phương trong công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt trong tất cả các lĩnh vực theo đúng chỉ đạo của Trung ương và cua tỉnh. Đồng thời, mong muốn thời gian tới ngành Thanh tra phải khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, tìm nguyên nhân, rút ra bài học sâu sắc để có những giải pháp khắc phục. Cán bộ ngành Thanh tra phải cùng nhau cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt ở trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án...

UBND tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng ảnh 2
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đề nghị Thanh tra tỉnh phải tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

Để triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Cụ thể là, triển khai khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý trên các lĩnh vực, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Đồng thời tăng cường công tác tiếp công dân, chủ động phối hợp với các địa phương và Ban tiếp công dân của tỉnh nắm tình hình nhân dân khiếu kiện vượt cấp tại các cơ quan của Tỉnh và Trung ương (nếu có) để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chủ động tiếp công dân xử lý những vấn đề phát sinh được kịp thời; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, công tác đấu thầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm