UBND TP Cần Thơ đề xuất cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác

(PLVN) - Kỳ họp thứ 17 của HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (diễn ra từ 8-10/7) dự kiến sẽ xem xét thông qua 17 nghị quyết và  thực hiện các công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

 Kỳ họp thứ 17 của HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ 17 của HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo Báo cáo của UBND TP, trong 6 tháng đầu năm 2020, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) bị suy giảm do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội. Trong đó, số thu nội địa là hơn 5.390 tỷ đồng, ước thực hiện thu NSNN cả năm là 10.000 tỷ đồng (dự kiến hụt thu hơn 1.000 tỷ đồng theo dự toán Bộ Tài chính giao và hơn 2.000 tỷ đồng theo dự toán HĐND TP giao). Bên cạnh đó, đã phát sinh một số nội dung thu, chi ngoài dự toán. 

Tại kỳ họp, UBND TP cũng đề nghị bổ sung dự toán thu từ kết dư ngân sách cấp TP để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Phát triển đất với số tiền 89.991.054.652 tỷ đồng, bổ sung dự toán thu từ nguồn thu hồi vốn ứng trước theo quy định của pháp luật với số tiền 53.600 triệu đồng để bố trí thực hiện một số công trình.

Để phòng chống dịch Covid – 19, dự phòng ngân sách cấp thành phố đã chi hơn 25 tỷ đồng. Riêng kinh phí thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch, chi sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế; chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19 đến thời điểm ngày 30/6/2020 là hơn 121 tỷ đồng. UBND TP đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục chi hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng quy định và sẽ tổng hợp báo cáo HĐND TP xem xét bổ sung vào 6 tháng cuối năm.

UBND TP Cần Thơ đề xuất cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác ảnh 1
49/52 Đại biểu HĐND TP Cần Thơ tham dự kỳ họp.

Từ tình hình trên, UBND TP trình HĐND TP xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung phân bổ dự toán ngân sách năm 2020, đồng thời điều chỉnh dự toán giao đầu năm như sau: dự toán bổ sung thu NSNN là 185.197 triệu đồng; dự toán sửa đổi, bổ sung chi NSNN là 185.197 triệu đồng.

Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương là 59.789 triệu đồng, chi các chương trình mục tiêu là 14.600 triệu đồng, chi đầu tư phát triển các nguồn bổ sung là 67.280 triệu đồng.

Trong quá trình điều hành ngân sách năm 2020, UBND TP yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, triệt để các giải pháp về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020.

Đặc biệt, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid – 19. Cùng với đó, tăng cường công tác thu ngân sách và tiết giảm các khoản chi chưa bức xúc cần thiết để đảm bảo cân đối thu – chi đến cuối năm nay.

Ngoài ra, UBND TP hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán cho các đơn vị và các quận, huyện trừ thiên tai, dịch bệnh, chi các chế độ, chính sách mới phát sinh theo quy định và các trường hợp phát sinh cấp thiết khác.

Chủ động thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, trong đó phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, khắc phục thiên tai, phòng chống dịch Covid – 19.

UBND TP Cần Thơ đề xuất cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác ảnh 2
 Trong 6 tháng đầu năm 2020, số thu ngân sách nhà nước của TP Cần Thơ bị suy giảm.

Song song đó, dành nguồn dự phòng ngân sách và sử dụng các nguồn lực tài chính khác để bù đắp thiếu hụt ngân sách. Tổng hợp đề nghị điều chỉnh một số khoản chi, đề xuất cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của các đơn vị, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. Hạn chế các khoản chi thường xuyên phát sinh ngoài dự toán để đảm bảo nguồn cân đối cho các nhiệm vụ đã được HĐND TP phân bổ từ đầu năm 2020.

Tại kỳ họp, HĐND TP đã bầu ông Nguyễn Trung Kiên và ông Chiêm Thống Nhất vào Ủy viên UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm