Vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

(PLO) - Ngày 23/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh, với kì vọng về sự đổi mới, đột phá trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì buổi họp báo

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì buổi họp báo

Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức hành chính đặc thù trực thuộc Văn Phòng UBND tỉnh, chịu sự quản lý nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc được đặt tại số 01, đường Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, với 34 quầy tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có Giám đốc là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm, 1 Phó Giám đốc chuyên trách và 3 Bộ phận gồm: Hỗ trợ - Giám sát, Hành chính-Tổng hợp và Tiếp nhận, trả kết quả. Biên chế chính thức của Trung tâm là 6 biên chế, 3 kiêm nhiệm; Bộ phận Tiếp nhận, trả kết quả có 31 công chức được các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc.

Vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Trung tâm hành chính phát biểu tại buổi họp báo

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh cho biết: Trung tâm được trang bị cơ sở vật chất khá hiện đại và đồng bộ để phục vụ cho người dân cũng như tổ chức đến giao dịch thủ tục hành chính. Bên cạnh đó Trung tâm còn có bộ phận Hỗ trợ-Giám sát để giúp cho công dân, tổ chức điền và cập nhật hồ sơ khi đến giao dịch thủ tục hành chính, giúp công dân, tổ chức giám sát, đôn đốc tình hình xử lý của các đơn vị.

Sự ra đời của Trung tâm hành chính công tỉnh cùng với hệ thống Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã là giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2

Đưa Trung tâm hành chính tỉnh vào hoạt động. 

Trung tâm hành chính là đầu mối duy nhất thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả đối với tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành, của Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao tiếp nhận tại cấp tỉnh.

Đồng thời, để góp phần đổi mới về phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại, công khai minh bạch, góp phần cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và địa phương.

 Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế đi vào hoạt động từ ngày 25/12/2017 và dự kiến khai trương vào ngày 5/1/2018.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm