Văn phòng Bộ Tư pháp: Tiếp tục phát huy thế mạnh trong nhiệm kỳ mới

(PLVN) - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục lãnh đạo các đảng viên, chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và các Chi ủy trực thuộc Đảng bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã kịp thời được kiện toàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc. 

Văn phòng Bộ Tư pháp: Tiếp tục phát huy thế mạnh trong nhiệm kỳ mới ảnh 1
Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc triển khai các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, như xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng chi bộ; xây dựng và phối hợp xây dựng quy hoạch cấp ủy, đội ngũ lãnh đạo, quản lý; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Qua đó, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Văn phòng từng bước được cải thiện.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục lãnh đạo các đảng viên, chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó chú trọng công tác tham mưu, tổng hợp, giúp Lãnh đạo Bộ trong việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các Kế hoạch công tác của Bộ, Ngành, và việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm