Văn phòng Chính phủ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

(PLO) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay, sẽ có nhiều hoạt động được Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức nhằm phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 (HP). 

Văn phòng Chính phủ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

Đây cũng là dịp để các cán bộ, công chức VPCP mở rộng nghiên cứu sâu hệ thống pháp luật, đặc biệt là hệ thống văn bản pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc của Chính phủ, VPCP; hệ thống văn bản liên quan đến việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ.
Ngày Pháp luật 2014 tại VPCP được thông qua hình thức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, phát hành tài liệu về phổ biến, nghiên cứu pháp luật; đồng thời tăng thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục, đăng tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trang tin VPCP…
Đặc biệt, đầu tháng 11/2014, tại VPCP sẽ diễn ra các buổi nói chuyện chuyên đề về HP 2013; về cộng đồng ASEAN (AEC) và tác động của các Hiệp định thương mại đến cải cách thể chế ở Việt Nam với thành phần tham dự là các cán bộ, công chức, viên chức VPCP. 
Vụ Pháp luật, VPCP chủ trì việc rà soát hệ thống pháp luật theo quy định của Hiến pháp 2013, đề xuất kiến nghị, hoàn thiện hệ thống pháp luật thể chế hóa HP 2013. Trong đó, giai đoạn 1 (2014) tập trung vào 4 chuyên đề: Pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước; Pháp luật về chính quyền địa phương; Pháp luật về dân sự; Pháp luật về kinh tế, đất đai, bảo vệ môi trường.  VPCP cũng tổ chức Hội thảo về báo cáo rà soát hệ thống pháp luật theo quy định của HP 2013, đề xuất kiến nghị, hoàn thiện hệ thống pháp luật thể chế hóa HP 2013 vào đầu tháng 11/2014.
Theo kế hoạch, VPCP sẽ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực hiện, phổ biến giáo dục pháp luật nhân Ngày Pháp luật năm nay. 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm