Viên chức thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

(PLO) - Trước năm 2002, ông Lê Văn Tiên (tỉnh Quảng Nam) là kế toán của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Đức, được cử đi học lớp quản lý nhà nước 3 tháng tập trung. Năm 2003, ông được chuyển sang ngạch chuyên viên 01003, hệ số lương 4,98 và tiếp tục làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Từ năm 2008 đến nay Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện điều chuyển ông về trường làm nhân viên hưởng lương 4,98 ngạch chuyên viên. Từ năm 2009 đến nay ông phải đóng 1% tiền bảo hiểm thất nghiệp. Ông Tiên hỏi, ông có thể truy thu lại số tiền bảo hiểm thất nghiệp này được không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Tiên như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, Điều 2 Luật Viên chức, Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người làm việc theo hợp đồng làm việc (viên chức) thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Do vậy, trường hợp của ông Tiên là viên chức làm việc tại trường học, hưởng lương ngạch chuyên viên, tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2009 là đúng quy định.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm