Vĩnh Phúc đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới

(PLVN) - Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tranh thủ các nguồn lực để xây dựng giao thông nông thôn. Nhờ đó, đến nay Vĩnh Phúc đã hoàn thành 100% tiêu chí về giao thông.
Toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã cứng hóa 100% đường huyện.
Toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã cứng hóa 100% đường huyện.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tỉnh, hết năm 2019, toàn tỉnh có 112/112 xã đã hoàn thành tiêu chí giao thông.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã cứng hóa 100% đường huyện, 100% đường trục xã, 87% đường trục thôn, 89% đường trục thôn, ngõ xóm và 78,5% đường giao thông nội đồng. 

Riêng năm 2019, từ 484,2 tỷ đồng nguồn hỗ trợ theo Nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã và đóng góp của nhân dân, các địa phương trong tỉnh đã xây mới và cải tạo, nâng cấp được 160,7km đường giao thông nông thôn, nâng tổng số đường giao thông nông thôn được cứng hóa lên 3.960,9 km/4.199km, đạt 94,2%.

Với quan điểm phát triển giao thông nông thôn phải gắn liền với việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự kết nối giữa thành thị với nông thôn thành các trung tâm kinh tế văn hoá, trung tâm giao lưu hàng hoá phù hợp với điều kiện kinh tế và đáp ứng nhu cầu vận tải của từng địa phương, năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông nông thôn theo hướng: Xây dựng giao thông nông thôn phải bám sát Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, Đề án phát triển giao thông nội đồng giai đoạn 2011 – 2020.

Xác định rõ những khu vực cần ưu tiên đầu tư; chú ý tiêu chuẩn kỹ thuật đường giao thông nông thôn đồng bộ với chủ trương xây dựng nhà ở, dự phòng quỹ đất cho các tuyến đường trục thôn xóm, tránh phải phá dỡ công trình gây khó khăn lãng phí tài sản của dân.

Thời gian tới, các địa phương tiếp tục đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp và làm mới, nhất là các tuyến đường trục, các tuyến đường liên xã, liên xóm, tổ dân phố, đảm bảo kết nối thông suốt với đường huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ, đảm bảo lưu thông thuận tiện, vận tải hàng hóa và hoạt động thương mại, dịch vụ./.

Đọc thêm