Vĩnh Phúc: Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(PLVN) - Mới đây, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành ở tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã và Chánh thanh tra các huyện, thành phố.
Ts. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt tại hội nghị
Ts. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa quan trọng nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; bổ sung những kiến thức cơ bản để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liêm chính, củng cố lòng tin của nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trình bày những nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, như: Các quy định về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy định về nhận quà, tặng quà; kiểm soát xung đột lợi ích; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng…

Thông qua hội nghị tập huấn giúp các đại biểu bổ sung thêm nhiều kiến thức cần thiết của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả, đồng thời góp phần tích cực vào việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong cán bộ và nhân dân

Đọc thêm