Xã Hợp Thịnh trên đường phát triển thành Thị trấn của huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc)

(PLVN) - Tại Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Hợp Thịnh đã đề ra mục tiêu phấn đấu là quyết tâm xây dựng xã Hợp Thịnh thành thị trấn giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

UBND xã Hợp Thịnh

UBND xã Hợp Thịnh

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, do đó Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt.

Qua đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên, nhất là năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện, cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy và các chi bộ quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Thịnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, mở rộng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển.

Công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường được quan được tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến, từng bước đi vào nền nếp, đã xử lý dứt điểm nhiều trường hợp vi phạm về đất đai. Công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm, lò đốt rác đã vận hành ổn định giúp giảm lượng rác thải trên địa bàn xã, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được duy trì và nâng cao đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của xã Hợp Thịnh cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao. Phong trào khuyến học phát triển trong các gia đình, dòng họ. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, chú trọng; Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những thời cơ và thách thức mới, Đảng bộ xã Hợp Thịnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15%/năm; (trong đó dịch vụ thương mại tăng 16 - 18%, công nghiệp xây dựng tăng 12 - 13%, nông nghiệp tăng 4 - 6%).

Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,5 %; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 45 - 50%, xuất khẩu lao động mỗi năm có từ 10 - 15 lao động đi làm việc ở các nước. Hàng năm có từ 80 - 85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Trong nhiệm kỳ, kết nạp đảng viên mới từ 7-10 đồng chí/năm. 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ, Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh, tiên tiến xuất sắc./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm