Xác định rõ lộ trình, trách nhiệm, nguồn lực khi triển khai Nghị quyết Đại hội

(PLVN) - Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đưa ra để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) nhanh chóng đi vào cuộc sống, đưa Bạc Liêu phát triển đúng mục tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ tới.

Để Nghị quyết Đại hội được triển khai thực hiện, nhanh chóng đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu – Lữ Văn Hùng cho rằng, quán triệt đưa nghị quyết vào cuộc sống, trước hết thuộc về trách nhiệm của các cấp ủy đảng; vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng phải tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, đảng viên của đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Từng tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải là những tập thể, những cá nhân xung kích, sáng tạo trong việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội trong các tầng lớp nhân dân. 

Cùng với đó, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực, quyết tâm chính trị cao, thực hiện tốt việc cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý, điều hành của chính quyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực và đời sống của Nhân dân, tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển trong thời gian tới.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng yêu cầu, "Chương trình hành động, kế hoạch phải xác định rõ lộ trình, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; đối với nội dung có liên quan đến nguồn lực, phải xác định rõ nguồn lực để thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân. Chính quyền, các ngành, các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng cống hiến của toàn dân để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tạo khí thế sôi nổi ngay từ đầu nhiệm kỳ". 

Xác định rõ lộ trình, trách nhiệm, nguồn lực khi triển khai Nghị quyết Đại hội ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo, xây dựng mô hình nông nghiệp điển hình dựa trên các lợi thế, đặc thù của tỉnh;

Đẩy mạnh phát triển du lịch để thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Phấn đấu trở thành trung tâm du lịch của vùng; Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao; Tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Xác định rõ lộ trình, trách nhiệm, nguồn lực khi triển khai Nghị quyết Đại hội ảnh 2
Bạc Liêu phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đạt 110 - 120 triệu đồng/người.

Đẩy mạnh các dự án về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, trong đó trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí xây dựng mô hình công nghiệp sạch, điển hình dựa trên tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, đã xác định phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là một trong ba đột phá của tỉnh. Trong thời gian tới, Bạc Liêu sẽ làm hết sức mình để đột phá này phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của tỉnh, kết hợp với nguồn ngoại lực từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư để xây dựng Bạc Liêu phát triển bền vững, sớm trở thành "viên ngọc xanh trên bờ biển phía Nam đất nước".

Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, bản lĩnh, khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng: hạ tầng giao thông, nhất là hàng không, cảng biển; hạ tầng điện và công nghệ thông tin; hạ tầng giáo dục, y tế, đô thị lớn.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2020 - 2025 từ 10% - 11%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025: 110 - 120 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 60.000 - 65.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 1 tỷ 512 triệu USD, trong đó riêng xuất khẩu tôm đạt 1 tỷ 300 triệu USD; phấn đấu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 15/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 93% trở lên, kết nạp ít nhất 7.000 đảng viên mới...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm