Xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An

(PLVN) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hoạt động tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn được quan tâm.

Hoạt động tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn được quan tâm.

Kế hoạch được triển khai nhằm thực hiện kịp thời, có hiệu quả yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 471/QĐ-TTg, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và yêu cầu thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành mở Trang thông tin điện tử PBGDPL.

Trang thông tin điện tử PBGDPL được thiết kế, tích hợp, vận hành các ứng dụng, phần mềm, như: Tra cứu, tìm kiếm thông tin về pháp luật; tủ sách pháp luật; các phần mền quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về PBGDPL (thống kê số liệu, báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch…); tư vấn, hỏi đáp pháp luật; đối thoại chính sách pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; diễn đàn trao đổi, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm và mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả; phần mềm giảng dạy pháp luật, ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa.

Thông tin được đăng tải trên Trang thông tin là những thông tin phổ biến các chủ trương, kế hoạch, chương trình PBGDPL của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; định hướng kịp thời chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật…

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Cổng Thông tin điện tử Nghệ An chịu trách nhiệm nâng cấp, xây dựng hạ tầng, kỹ thuật, thiết kế, vận hành Trang thông tin PBGDPL tỉnh Nghệ An. Đồng thời, chủ trì chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Sở Tư pháp cung cấp, đăng tải thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu PBGDPL.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm