Xem xét 5 nội dung để trình HĐND thành phố Hà Nội

(PLVN) - Tập thể UBND thành phố Hà Nội vừa họp xem xét 5 nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố sắp tới.

Sáng 4/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố tháng 6/2020 (lần 2) để xem xét một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 15 của HĐND thành phố.

Xem xét 5 nội dung để trình HĐND thành phố Hà Nội ảnh 1
 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp thành phố trong năm 2020; dự thảo Nghị quyết quy định các khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Các thành viên UBND thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị cũng đã cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, điều chỉnh Danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm