Xem xét dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tổng Thư ký Quốc hội (QH) Bùi Văn Cường vừa ký Thông báo số 814/TB-TTKQH Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 9, tháng 3/2022.

UBTVQH cơ bản nhất trí nội dung của dự thảo Luật và thống nhất quy định về bảo hiểm vi mô trong dự thảo Luật, đề nghị rà soát, hoàn chỉnh thêm để bảo đảm khả thi khi tổ chức thực hiện; Giấy phép thành lập, hoạt động cũng chính là Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp như quy định của Luật hiện hành, đồng thời, khi doanh nghiệp bảo hiểm mở, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện chỉ cần gửi văn bản thông báo cho Bộ Tài chính nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh để cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đa số ý kiến trong UBTVQH nhất trí dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, nhưng Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục duy trì Quỹ. Vì vậy, đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ có ý kiến chính thức về nội dung này, nêu rõ sự cần thiết phải duy trì Quỹ này, hiệu quả sử dụng Quỹ thời gian qua, đánh giá kỹ tác động đối với các đối tượng liên quan.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các quy định về các loại hình bảo hiểm; các hình thức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm tại dự thảo Luật như hợp đồng bảo hiểm vô hiệu, nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm bảo đảm bao quát đầy đủ các trường hợp, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm…, bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc chung về hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Thường trực Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của UBTVQH để hoàn thiện dự thảo Luật và các tài liệu theo quy định; chuẩn bị hồ sơ báo cáo, xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách; gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu QH, các cơ quan của QH, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan; tập hợp đầy đủ các ý kiến tham gia để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật, gửi xin ý kiến UBTVQH bằng văn bản để hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật trình QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm