Yên Bái nỗ lực giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2020

(PLVN) - Năm 2019, tỷ lệ giảm hộ nghèo tại tỉnh Yên Bái đã đạt 6,12%, trong năm 2020, tỉnh phấn đấu giảm 4%, riêng huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm trên 6,5%. 

Huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, Yên Bái phấn đấu giảm trên 6,5% tỷ lệ hộ nghèo

Huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, Yên Bái phấn đấu giảm trên 6,5% tỷ lệ hộ nghèo

Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo được tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt với nhiều chính sách, chương trình hành động thiết thực, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh Yên Bái giảm khoảng 4,93%/năm (cao hơn 0,93% so với giai đoạn trước), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 32,21% năm 2016, xuống còn 7,56% năm 2020, hoàn thành trước một năm so với kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. 

Trong giai đoạn 2020 – 2025, để thực hiện mục tiêu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực từ Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần nỗ lực triển khai việc rà soát, lập danh sách thoát nghèo đối với từng hộ, đảm bảo công khai, minh bạch; phân loại cụ thể hộ nghèo theo nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. 

Trong thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái là luôn chú trọng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững tùy theo thực tế của mỗi địa phương, mỗi gia đình gắn với phát huy lợi thế vùng miền nhằm tăng thu nhập bền vững cho hộ nghèo.

Do đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giúp đỡ, hướng dẫn các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn, sử dụng nguồn vốn, tổ chức sản xuất và liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho hộ nghèo; hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Được biết, giai đoạn 2016 - 2020, nguồn kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo và lồng ghép từ các dự án, đề án, chương trình để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái là trên 15.630 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2016 - 2019 đã thực hiện trên 9.600 tỷ đồng; còn lại gần 6.000 tỷ đồng thực hiện trong năm 2020.

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn, đầu tư kết cấu hạ tầng, việc khơi dậy ý chí và khát vọng quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên, cảnh quan, khí hậu để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng cao so với vùng thấp./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm