14 khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

(PLO) - Theo quy định của Pháp luật, 14 khoản thu nhập sau sẽ không phải tính để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Quy định này được căn cứ vào Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội; Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

14 khoản thu nhập không phải tính để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Tiền thưởng theo quy định của Bộ luật Lao động 2012

- Tiền thưởng sáng kiến

- Tiền ăn giữa ca.

- Tiền hỗ trợ xăng xe.

- Tiền hỗ trợ điện thoại.

- Tiền hỗ trợ đi lại.

- Tiền hỗ trợ nhà ở.

- Tiền hỗ trợ giữ trẻ.

- Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ.

- Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết.

- Tiền hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn.

- Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động.

- Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng la động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Đọc thêm