Nhiều sai phạm tại Công ty Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

(PLVN) - Thanh tra công tác chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (Công ty), UBND tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện hàng loạt sai phạm.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

Chủ tịch Công ty lạm quyền

Theo kết luận thanh tra, ngày 4/1/2018, Chủ tịch Công ty đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-CT thành lập Ban Quản lý (BQL) dự án khai thác công trình thủy lợi với nội dung: “BQL dự án là tổ chức trực thuộc Công ty, thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Công ty giao (chủ đầu tư) thực hiện quản lý các dự án xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận, được sử dụng con dấu của Công ty để giao dịch...”. 

UBND tỉnh Ninh Thuận cho rằng, việc Chủ tịch Công ty quyết định thành lập “BQL dự án là tổ chức trực thuộc Công ty” là không đúng theo quy định và có biểu hiện mất dân chủ. Bởi theo quy định của pháp luật thì UBND tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu và Chủ tịch Công ty là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Công ty, vì vậy nếu cần thiết thì trước khi thành lập BQL dự án, Chủ tịch Công ty phải có văn bản báo cáo và xin ý kiến phê duyệt của UBND tỉnh, tuy nhiên Chủ tịch Công ty này không có văn bản xin ý kiến.

Mặt khác, theo báo cáo của Phó Giám đốc phụ trách Công ty thì trong quá trình hoạt động của BQL dự án, Chủ tịch Công ty không trao đổi, bàn bạc với Phó Giám đốc phụ trách Công ty (người đại diện pháp luật của Công ty), thay vào đó, Chủ tịch Công ty này trực tiếp chỉ đạo cho Trưởng ban Quản lý dự án chuyển tiền và ký hợp đồng không đúng quy định của pháp luật, ký các văn bản không đúng thẩm quyền, gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong quá trình triển khai các công trình, dự án tại Công ty mà hiện nay vẫn chưa được xử lý.

Kết luận cũng cho rằng, việc Trưởng ban Quản lý dự án làm thay nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, sử dụng con dấu của Công ty để giao dịch, trong đó có việc ký kết các hợp đồng với nhà thầu, lập hồ sơ nghiệm thu và thanh toán là không đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Chủ tịch Công ty ban hành Quyết định hủy bỏ quyết định của Chủ tịch Công ty về thành lập BQL dự án khai thác công trình thủy lợi.

Ngày 27/9/2019, Chủ tịch Công ty ban hành Quyết định số 153/QĐ-KTTL giải thể BQL dự án khai thác công trình thủy lợi. Tuy nhiên, Kết luận thanh tra nêu rõ, qua xem xét thời gian và nội dung Quyết định cho thấy, Chủ tịch Công ty chưa chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chậm trễ trong việc thực hiện chỉ đạo, sau 3 tháng kể từ khi có văn bản chỉ đạo (từ ngày 26/6/2019 đến ngày 27/9/2019) Chủ tịch Công ty mới ban hành quyết định, trong khi Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phải thực hiện trước ngày 5/7/2019.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Thuận cho rằng, việc ban hành Quyết định giải thể “BQL dự án” của Chủ tịch Công ty mang tính đối phó, vì quyết định thành lập BQL dự án không đúng quy định của pháp luật nên quá trình tổ chức và hoạt động của BQL có nhiều văn bản đã được ký và ban hành không đúng thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo “Hủy bỏ quyết định thành lập BQL dự án”, đồng thời xử lý hậu quả pháp lý liên quan đến quả trình tổ chức hoạt động của BQL dự án. Tuy nhiên, Chủ tịch Công ty chỉ ban hành quyết định BQL dự án là nhằm né tránh trách nhiệm trong việc xử lý hậu quả pháp lý liên quan đến quá trình tổ chức hoạt động của BQL dự án.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, trước khi ban hành Tờ trình số 187/TTr-CT ngày 5/9/2018, Chủ tịch Công ty không tổ chức để người lao động và các chức danh quản lý trong Công ty tham gia ý kiến việc sửa đề nghị đổi, bổ sung Điều lệ Công ty là vi phạm quy định.

Ngoài ra, việc Chủ tịch Công ty kiến nghị “UBND tỉnh có thông báo khẩn cấp chấp thuận ông Hoàng Văn Hùng, chức vụ Phó Giám đốc (Bí thư Đảng bộ Công ty) là: Người đại diện theo pháp luật của Công ty” tại Văn bản số 150/KTTL-KSNB ngày 12/4/2019 là không đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Mặt khác, Đoàn thanh tra cũng cho biết, quá trình thực hiện quản lý đầu tư vẫn còn có nhiều hạn chế. Đặc biệt là việc chưa đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu theo định tại Luật Đấu thầu năm 2013.

Cơ quan thanh tra cũng xác định, việc Chủ tịch Công ty trực tiếp thương thảo và ký Biên bản thương thảo hợp đồng, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 124 dự án, gồm 548 gói thầu với giá trị 75.497,62 triệu đồng là không đúng thẩm quyền.

Được biết, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có ý kiến chỉ đạo nhưng Chủ tịch Công ty không chấp hành và có nhiều văn bản kiến nghị gửi đến các cơ quan cấp trên (vượt thẩm quyền quy định). Tuy nhiên, đến nay Chủ tịch Công ty vẫn không thực hiện, hoặc có nội dung thực hiện nhưng mang tính đối phó, vi phạm nội dung chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu. 

Hậu quả của các hành vi trên đã gây thiệt hại về kinh tế đối với các nhà thầu vì đã bỏ tiền vốn để thi công nhưng đến nay chưa được tạm ứng, chưa được nghiệm thu, quyết toán, đồng thời phải bỏ thêm chi phí để bảo vệ công trình vì chưa bàn giao được cho chủ đầu tư.

Việc Phó Giám đốc phụ trách Công ty chưa thực hiện nhiệm vụ ký hợp đồng đối với 42 dự án triển khai năm 2019, gồm 190 gói thầu với giá trị 24.714,80 triệu đồng là do xuất phát từ việc Chủ tịch Công ty làm thay nội dung công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Phó Giám đốc phụ trách Công ty, sự việc xảy ra nhiều lần, trong thời gian dài (từ năm 2017 đến nay), mặc dù đã có ý kiến của Phó Giám đốc phụ trách nhưng Chủ tịch Công ty vẫn không thay đổi quyết định.

Từ những sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Công ty kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch, Ban Giám đốc, kiểm soát viên, các chức danh quản lý, các bộ phận tham mưu có liên quan thuộc Công ty, xử lý từng hành vi sai phạm, hạn chế nêu trong kết luận thanh tra và có hình thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục
Học Bác

Học Bác

(PLVN) - Bình sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh toát ra một phong cách giản dị, thể hiện trong trang phục, ăn uống, sinh hoạt, cư xử, văn phong và lời nói. 
Đọc thêm