Bảo đảm định giá đất phù hợp với cơ chế thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Đây là vấn đề được đưa ra thảo luận tại hội thảo về Chính sách giá đất, khung giá đất, giá đất cụ thể do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 11/6.

Bảo đảm định giá đất phù hợp với cơ chế thị trường

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cho biết, việc ban hành khung giá đất nhằm tiếp tục thể chế hóa tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Việc này cũng bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai của Nhà nước; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát nhấn mạnh, để bảo đảm nguyên tắc định giá đất phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, việc xây dựng khung giá đất cần căn cứ trên kết quả điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất trên thực tế và có kế thừa khung giá đất, bảng giá đất hiện hành. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá đất phải phù hợp với giá đất thị trường nhưng phải có lộ trình phù hợp để tránh xáo trộn quá lớn.

Trong khi đó, theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường – các quy định về giá đất hiện còn một số tồn tại như thị trường quyền sử dụng đất chưa minh bạch, thông tin đầu vào để áp dụng các phương pháp định giá đất còn thiếu chính xác, tin cậy; giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phản ánh đúng giá giao dịch thực tế… Trước tình trạng đó, trong thời gian tới, Việt Nam cần tiến tới xây dựng lộ trình để chuyển đổi sang vùng giá trị đất; tiêu chuẩn hóa các lô đất để định giá; tổ chức thu thập thông tin giá đất.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm