Bao giờ huyện Gia Lâm thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo quyết định giải quyết khiếu nại, UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Gia Lâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một gia đình tại thôn 6 (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Nhưng đã hơn 9 tháng nay, chỉ đạo vẫn chưa được UBND huyện Gia Lâm thực hiện nghiêm túc.

Báo PLVN nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Tuyển (trú tại thôn 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) phản ánh về việc lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm và lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp chậm trễ trong việc thi hành quyết định của UBND TP Hà Nội, làm ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của gia đình bà.

Theo bà Tuyển, gia đình bà sử dụng diện tích 1.389m2 đất tại thôn 6, xã Ninh Hiệp do ông cha để lại. Năm 2016, UBND huyện Gia Lâm có Văn bản số 2284/UBND-TNMT không chấp nhận việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho gia đình bà. Khi mẹ bà Tuyển khiếu nại cũng bị UBND huyện Gia Lâm bác đơn (bằng Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 23/01/2017) nên đã tiếp tục khiếu nại đến UBND TP Hà Nội.

Ngày 07/01/2021, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 82/QĐ-UBND (lần hai) giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bưởi (mẹ bà Tuyển), nêu rõ giao UBND huyện Gia Lâm điều chỉnh Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm với nội dung: công nhận quyền lợi của bà Nguyễn Thị Bưởi đối với bờ ao của gia đình cụ Phó Lan để lại cho bà Nguyễn Thị Bưởi sử dụng.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng giao UBND huyện Gia Lâm căn cứ các tài liệu địa chính, hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ đang lưu giữ, thực tế sử dụng đất của gia đinh bà Nguyễn Thị Bưởi để công nhận quyền sử dụng đất bờ ao cho gia đình bà Bưởi theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tiếp tục sử dụng đất bờ ao để làm đường đi chung, UBND huyện Gia Lâm phải lập hồ sơ thu hồi đất và giải quyết quyền lợi đối với diện tích đất bờ ao (theo Giấy ủy nhiệm sử dụng bờ ao do Hợp tác xã Thành Công, xã Ninh Hiệp lập ngày 21/4/1967) cho gia đình bà Nguyễn Thị Bưởi theo quy định. Diện tích cụ thể xác định theo kết quả khảo sát thực địa đối với phần bờ ao có cọc tre theo ý kiến của bà Nguyễn Thị Bưởi và hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai tại Văn bản số 701/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 06/4/2020.

Vậy nhưng theo bà Tuyển, đến nay UBND huyện Gia Lâm và UBND xã Ninh Hiệp vẫn không thực hiện quyết định nêu trên của UBND TP Hà Nội. Thay vào đó, ngày 09/4/2021, UBND huyện Gia Lâm có Văn bản số 801/UBND-TN&MT gửi UBND TP Hà Nội, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo giải quyết về việc thực hiện khảo sát cọc tre dưới lớp bê tông làm căn cứ xác định diện tích, kích thước phần diện tích bờ ao gia đình bà Bưởi đang đề nghị công nhận quyền sử dụng đất.

Trước việc này, ngày 10/5/2021, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 4161/VP-ĐT (thông báo ý kiến của lãnh đạo thành phố) gửi một số đơn vị, trong đó có UBND huyện Gia Lâm, yêu cầu UBND huyện Gia Lâm khẩn trương thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND TP Hà Nội.

Bà Tuyển cho biết: “Tuy chỉ đạo đã rõ nhưng ngày 02/7/2021, UBND huyện Gia Lâm lại tiếp tục ra Văn bản số 1812/UBND-TN&MT gửi UBND TP Hà Nội, nêu rất nhiều lý do nhằm thoái thác việc thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND TP Hà Nội. Động thái này chẳng khác nào “chống lệnh” của cấp trên, thờ ơ trước quyền lợi chính đáng của gia đình tôi”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm