Bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững

(PLO) - Ngày 18/9, tại Cần Thơ, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp TP Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường cho hơn 60 cán bộ của các sở, ngành trên địa bàn thành phố. 

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, khả năng nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường, chính sách pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật về tội phạm môi trường trong Bộ luật Hình sự hiện hành.

Bảo vệ môi trường trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa vừa là mục tiêu vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Vấn đề này phải được thể hiện trong các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững. Theo đó, phải để các tổ chức, cá nhân ý thức và khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường. 

Ông Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý cho rằng, bảo vệ môi trường  kết hợp phát triển bền vững là xu thế phát triển tất yếu. Để góp phần tích cực vào phát triển bền vững, trước tiên là phải phát triển kinh tế, sau đó phải tập trung vào công tác bảo vệ môi trường. Điều này xuất phát từ ý thức của mỗi cá nhân và được thể hiện bằng những hành động thiết thực. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm